PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie snu a snění - AFS500203
Anglický název: Philosophy of Dream and Dreaming
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (21)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Mgr. Daniela Šterbáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Daniela Šterbáková, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (16.09.2018)
Cílem kurzu je výklad základních filosofických koncepcí snění jako specifické duševní (byť fyziologicky podmíněné) činnosti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (16.09.2018)

Podmínkou získání atestu je aktivní účast v semináři plus referát nebo písemná práce v rozsahu 5-7 normostran.

Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (25.10.2018)

Aristotelés, O spánku a bdění & O snech & O věštění ze snů, in: Člověk a příroda, přel. A. Kříž, upravil M. Mráz, Praha, 1984, s. 371-394 (celý překlad v PDF, v semináři představíme vybrané pasáže).

Descartes, René, Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, přel. P. Glombíček, T. Marvan, P. Zavadil, Praha, 2003, č. př. s. 24-27, 79-80, 169.

Locke, John, Esej o lidském chápání, přel. M. Dokulil, Praha, 2012, č. př. s. 99-107, 230-232, 668-669.

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Nové úvahy o lidské soudnosti, přel. V. Rychetská, Praha, 1932, č. př. s. 67-72, 114-116, 130-131.

Sartre, Jean-Paul, „Le rêve, in: L’imaginaire: psychologie phénoménologique de l’imagination, Paris, 2002, s. 308-339 (anglický překlad „The Dream“, in: The Imaginary: A Phenomenological Psychology of the Imagination, trans. J. Webber, London and New York, 2004, s. 159-175). = přiděleno k referování

Crowther, Thomas, „Experience, Dreaming, and the Phenomenology of Wakeful Consciousness“, in: F. Dorsch, F. Macpherson (eds.), Phenomenal Presence, Oxford, Oxford University Press 2018, s. 252–282.

Crowther, Thomas, Soteriou, Matthew, „Time in the Dream“, in: I. Phillips (ed.), The Routledge Handbook of Philosophy of Temporal Experience, London and New York, Routledge 2017, s. 184–200.

Dennett, Daniel, „Are Dreams Experiences?“, The Philosophical Review 2, 1976, s. 151–171. = přiděleno k referování

Ichikawa, Jonathan, „Dreaming and Imagination“, Mind & Language 1, 2009, s. 103–121. = přiděleno k referování

Malcolm, Norman, „Dreaming and Skepticism“, The Philosophical Review 1, 1956, s. 14–37. = přiděleno k referování

McGinn, Colin, Mindsight: Image, Dream, Meaning, Cambridge (MA), Harvard University Press 2004. (Kap. 6, „What Are Dreams“, s. 74–95.) = přiděleno k referování

Metzinger, Thomas, Windt, Jennifer M., „The Philosophy of Dreaming and Self-Consciousness: What Happens to the Experiential Subject during the Dream State?“, in: D. Barrett, P. Namara (eds.), The New Science of Dreaming, Vol 3, Cultural and Theoretical Perspectives, Westport, Praeger Perspectives 2007, s. 193–247.

Thompson, Evan, Waking, Dreaming, Being: Self and Consciousness in Neuroscience, Meditation, and Philosophy. New York, Columbia University Press 2015. (Zvl. kap. 4, „Dreaming: Who am I“, s. 107–138, kap. 5, „Witnessing: Is This a Dream?“, s 139–166 a kap. 8, „Sleeping: Are We Conscious in Deep Sleep?“, s. 231–272.) = kap. 5 již přidělena k referování

Windt, Jennifer M., „Reporting Dream Experience: Why not to be Skeptical about Dream Reports“, Frontiers in Human Neuroscience 7, 2013, s. 1–15.

Windt, Jennifer M., „The Immersive Spatiotemporal Hallucination Model of Dreaming“, Phenomenology and the Cognitive Sciences 9, 2010, s. 295–316. = přiděleno k referování

Windt, Jennifer M., „Just in Time–Dreamless Sleep Experience as Pure Subjective Temporality: A Commentary on Evan Thompson“, in: T. Metzinger, J. M. Windt (eds.), Open MIND 37(C). Frankfurt am Main, MIND Group, 2015. doi:10.15502/9783958571174 Dostupné z: https://open-mind.net/papers.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Daniela Šterbáková, Ph.D. (15.11.2018)

Pozor, zmena:

22. 11. budeme čítať McGinna

29. 11. Jennifer Windt

 

ČÍTAME:

1. 11. Locke + Leibniz

8. 11. Sartre

15. 11. Ichikawa

22. 11. Windt - The Immersive Spatiotemporal Hallucination Model of Dreaming

29. 11. McGinn

6. 12. Thompson, kap. 5

13. 12. Metzinger/Windt - The Philosophy of Dreaming and Self-consciousness

20. 12. Crowther/Soteriou - Time in the Dream

3. 1. Thompson, kap. 8

10. 1. Windt - Just in Time

Referáty sú v túto chvíľu pridelené ku každému z textov.

 

Cílem kurzu je výklad základních filosofických koncepcí snění jako specifické duševní (byť fyziologicky podmíněné) činnosti. V úvodu semináře připomeneme historický rozměr této problematiky a představíme Aristotelův mnohostranný výklad spánku a snění, jenž tematicky předjímá řadu současných diskusí. Další ze starších autorů (Descartes, Locke) již najdou své místo v několika tematických okruzích, jimž se budeme věnovat převážně na základě textů 20. a 21. a století (mj. Sartre, Colin McGinn, Evan Thompson). Těmito tematickými okruhy budou:

1. Filosofický postoj ke snění a otázka skepse

2. Vztah snu a zkušenosti: jsou sny zkušenost?

3. Obdoba snu a vnímání

4. Obdoba snu a halucinace

5. Sny jako výtvory obraznosti vázané na zkušenost

6. Fenomenální „já“ ve snech

7. Sny a čas

8. Sny a vědomí

 

Konkrétní rozvržení témat na celý semestr spolu s referáty upřesníme s ohledem na počet účastníků semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK