PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
První úvod do Kritiky soudnosti - AFS500200
Anglický název: First Introduction in the Critique of Judgement
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Vyučující: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. (17.09.2018)
Pro Kritiku soudnosti formuluje Kant ambiciózní plán, spočívající v nároku, že zde má být dosaženo sjednocvvení teoreticfkého a praktického rozumu. To je ovšem jen jedno z témat, jež se Kant pokouší vysvětlit v úvodu do Kritiky soudnosti, Tak musí Kant především čtenáři vysvětlit to, co se jemu samému jevilo nejprve jako nepravděpodobné, totiž že soudnost disponuje svébytným typem apriorního principu, jenž není redukovatelný ani na kategorie teoretického rozumu ani na základní zákon mravnosti. S tím souvisí další témata, jako např. rozlišení dvou typů soudnosti apod. Záměrem kursu je na základě četby v optimálním případě obou verzí úvodu analyzovat Kantovy explikace a argumenty, pomocí nichž představuje a vysvětluje čtenáři nejen zmíněná témata.

Literatura:
1. I. Kant, Kritik der Urteilskraft (Meiner, Reclam, Suhrkamp)
2. I. Kant, Kritika soudnosti, Praha 2015
3. I. Kant, První úvod do Kritiky soudnosti, Praha 2011.
4. H. E. Allison, Kant´s Theory fo Taste, CUP 2001.
5. P. Guyer, Kant and the Claims of Taste, CUP 1997.
6. P. Crowther, The Kantian Aesthetic, OUP 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK