PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofické zdůvodnění lidských práv - AFS500197
Anglický název: Philosophical Justification of Human Rights
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6029
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (08.02.2018)
Kurs je věnován konceptu lidských práv a otázce jeho filosofického zdůvodnění. Jak ukazují již klasické (J. Bentham, E. Burke), ale i moderní kritiky (např. H. Arendtová) tohoto původně osvíceneckého konceptu, je klasické zdůvodnění lidských práv s odkazem na přirozenost problematické. Kromě toho je pojetí lidských práv jakožto universálních stále více kritizováno jako západní koncept, který je nejenom nepřenositelný do jiných civilizačních okruhů, ale je dokonce zneužíván jako nástroj imperiální politiky ze strany západních demokracií (u nás např. V. Bělohradským). V rámci kursu se seznámíme nejenom s klasickými formulacemi lidských práv, jež chápou tato práva jako přirozená, a jejími kritikami, ale především s moderními pokusy o alternativní zdůvodnění či založení lidských práv (např. J. Habermas, E. Lévinas, W. Maihofer, Ch. Menke, A. Pollman, L. Hejdánek). Zároveň si představíme spor mezi kritiky a zastánci universality lidských práv.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (08.02.2018)

Kurs je zakončen zápočtem. Předpokladem získání atestu je pravidelná účast na semináři a absolvování zápočtového pohovoru, při němž uchazeč prokáže znalost textů probíraných v rámci kursu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (08.02.2018)

H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, Praha 1996.

H. Arendtová, „Es gibt nur ein einziges Menschenrecht“, in: Die Wandlung 4, 1949, str. 754–770.

J. Bentham, Nonsense upon Stilts, or Pandora’s Box Opened, in: Rights, Representation, and Reform: Nonsense upon Stilts and Other Writings on the French Revolution, vyd. P. Schofield – C. Pease-Watkin – C. Blamires, Oxford 2002.

H. Broch, Menschenrecht und Demokratie, Frankfurt a. M 1978.

J. Donelly, The Concept of Human Rights, London – Sydney 1985.

J. Habermas, K ustavení Evropy, přel. A. Bakešová, Praha 2013.

J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Teorie, Frankfurt a. M. 1996,

A. Havlíček (vyd.), Lidská a přirozená práva v dějinách, Ústí n. Labem 2014.

A. Havlíček, J. Chotaš et alii, Lidská práva. Jejich zdůvodnění a závaznost, Ústí n. Labem 2016. 

L. Hejdánek, Lidská práva, budoucnost Evropy a jedna česká tradice, in: Reflexe 4, 1990, 9.

W. Maihofer, Rechtsstaat und menschliche Würde, Frankfurt a. M. 1968.

W. Maihofer - G. Sprenger, Revolution and Human Rights, Stuttgart 1990. 

Ch. Menke – A. Pollman, Philosophie der Menschenrechte zur Einführung, Hamburg 2008.

A. Pollman – G. Lohmann (vyd.), Menschenrechte. Ein disziplinäres Handbuch, Stuttgart 2012.

J. Přibáň, V. Bělohradský et alii, Lidská práva. (Ne)smysl české politiky?, Praha 2015.

B. Tibi, Im Schatten Allahs: Der Islam und die Menschenrechte, Ullstein 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK