PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Metafyzika a transcendence: Lévinas a Heidegger - AFS500196
Anglický název: Metaphysics and transcendence: Lévinas and Heidegger
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Lévinas, Předmluva a kapitola Metafysika a transcendence.pdf Mgr. Dita Válová, Ph.D.
stáhnout Lévinas, Předmluva a kapitola Metaphysique et transcendence.pdf Mgr. Dita Válová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (26.02.2018)
Cílem kurzu je kriticky číst vybrané pasáže Lévinasovy stěžejní knihy Totalita a nekonečno a konfrontovat je jednak s tezemi Martina Heideggera, především z Bytí a času, jednak reflektovat jejich „židovskou“ inspiraci. Pasáže budou použity z českého překladu J. Sokola a M. Petříčka, Praha: Oikoymenh 1997. Znalost francouzštiny a/nebo němčiny je výhodou, nikoli podmínkou pro zápis do kurzu.

In this course, we will read and comment some selected chapters of Emmanuel Lévinas main work Totality and Infinity in contrast with Heidegger´s theses as presented in Sein und Zeit. The „Jewish“ inspiration of Lévinas´ philosophy will be reflected as well. The reading is based on the Czech translation: Totalita a nekonečno, J. Sokol, M. Petříček (trs.), Praha: Oikoymenh 1997. The knowledge of French and/or German language is considered to be an advantage for orientation in the text not a requisite for enrolling.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (02.02.2018)

Lévinas, Emmanuel, Totalita a nekonečno, Praha: Oikoymenh, 1997, překlad M. Petříček a J. Sokol.

Lévinas, Emmanuel, Existence a ten, kdo existuje, Praha: Oikoymenh, 1997, překlad P. Daniš.

Lévinas, Emmanuel, Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, Praha: Pavel Mervart, 2015, přel. J. Bierhanzl, J. Fulka a K. Novotný

Bouretz, Pierre, Svědkové budoucího času III, Strauss, Jonas, Lévinas, Praha: Oikoymenh, 2009, překlad M. Pokorný.

Barbaras, Renaud, Druhý, Praha: Filosofia, 1998, překlad J. Fulka.

Bierhanzl, Jan a Novotný, Karel (eds.), Za hranicemi tváře, Lévinas a socialita, Praha: Filosofia, 2014.

Bax, Chantal, „Otherwise than Being-with: Levinas on Heidegger and Community“, Human Studies (2017) 40:381–400.

Eric Sean Nelson, Antje Kapust, and Kent Still, Addressing Levinas, Evanston (Illinois): Northwestern University Press, 2005.

Thomas, Elisabeth Louise, Emmanuel Levinas. Ethics, Justice and the Human beyond Being, New York/London: Routledge, 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Dita Válová, Ph.D. (02.02.2018)

Pravidelná a aktivní účast na hodinách, jeden přednesený referát a písemná práce vycházející z předneseného referátu (cca 3.000 slov).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK