PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Existence v analytické metafyzice - AFS500195
Anglický název: Existence in Analytical Metaphysics
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (06.02.2018)
Seminář bude věnován četbě a diskusi několika klasických textů k problematice existence z oblasti analytické filosofie (G. Frege, G. E. Moore, W. V. O. Quine) v konfrontaci s kritickým článkem současného filosofa Williama F. Vallicelly "Existence: Two Dogmas of Analysis". V současné analytické metafyzice je zakořeněno přesvědčení, že pojem existence je adekvátně vystižen existenčním kvantifikátorem. Cílem semináře bude dobrat se s pomocí Vallicellova článku kořenů tohoto přesvědčení a nahlédnout jeho systematické souvislosti a problematické důsledky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (06.02.2018)

Frege, Gottlob. "Dialog s Pünjerem. Český překlad s kritickým výkladem". Přel. Stanislav Sousedík & Karel Šprunk. Studia Neoaristotelica 5, č. 1 (2008): 5180.

Moore, G. E. "Is Existence a Predicate?" In G. E. Moore, Selected Writings, edited by T. Baldwin, 134–146. New York: Routledge, 1936.

Novák, Lukáš. "Můžeme mluvit o tom, co není? Aktualismus a possibilismus v analytické filosofii a ve scholastice. Studia Neoaristotelica 11, č. 3 (2014): 3672.

Peroutka, David. "Existenční predikace". Filosofický časopis 57, č. 3 (2009): 375–394.

Quine, Willard Van Orman. "On what there is". Review of Metaphysics (1948). Reprinted in  From a Logical Point of View. Harvard. University Press, 1953.

Sousedík, Prokop. "O čem mluvíme v negativních existenčních výrocích". Organon F 5, č.4 (1998): 325345.

Vallicella, William F. :Existence: Two Dogmas of Analysis". In Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysicsedited by Daniel D. Novotný and Lukáš Novák, 4575. London: Routledge, 2014.

Vlasáková, Marta. "Co má existenční kvantifikátor společného s existencí". Organon F 14, č. 2 (2007): 177186. Online: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2007/2/177-186.pdf.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (06.02.2018)

Předpokládá se schopnost studentů samostatně číst odborný text v českém a anglickém jazyce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK