PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Henri Bergson: čas skutečný a časy fiktivní - AFS500193
Anglický název: Henri Bergson: Real Time and Fictitious Times
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5942
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Mgr. Bc. Radka Vališková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Bc. Radka Vališková (19.02.2018)
V kurzu se budeme zabývat problematikou Bergsonova postoje ke speciální teorii relativity. Vyjdeme z Bergsonova textu O povaze času (3. kapitola Durée et Simultanéité), v němž představuje své pojetí času a problematiku jeho měření, simultaneitu proudů a okamžiků a nakonec rozlišení mezi skutečným časem (le temps réel) a fiktivními časy. Toto rozlišení je stěžejní pro jeho výklad speciální teorie relativity. S Bergsonovou kritikou relativity se seznámíme prostřednictvím jeho textu Les temps fictifs et le temps réel. Nebudeme se zabývat pouze fyzikálními aspekty Bergsonova postoje k relativitě, ale budeme se také ptát, co přináší do celé diskuze jakožto filosof a jaké jsou filozofické motivy jeho obhajoby jediného skutečného času.

Kurzu se zúčastní prof. Pavel Krtouš z MFF UK, jenž také představí fyzikální rámec Bergsonovy reflexe speciální teorie relativity.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (11.02.2018)

H. Bergson, O povaze času, přel. K. Gajdošová, in: I. Blecha, Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím, Olomouc 2009, str. 151-161

(orig.: Durée et simultanéité III: De la nature du temps, in: Mélanges, PUF 1972, 97-120)

H. Bergson, Fiktivní časy a skutečný čas, pracovní překlad R. Vališková

(orig.: Les temps fictifs et le temps réel, in: Mélanges, Paris, 1972, str. 1432–1439).

 

Oba texty budou k dispozici v češtině, znalost francouzštiny je vítána, ale není nutná. Stejně tak nepředpokládáme znalost problematiky po fyzikální stránce, účastníky semináře se základními fakty seznámíme. Kurz je vypsán jako magisterský, je nicméně otevřen i studentům bakalářského studia. Je však vhodné, aby se alespoň základně orientovali v Bergsonově pojetí času.

 

Podrobný seznam literatury

Bergson, H., Durée et Simultanéité. À propos de la théorie d'Einstein, Paris, 2009.

Bergson, H., Duration and Simultaneity, Manchester, 1999.

Bergson, H. O povaze času, in: Filosofický časopis 50 (2002), překlad K. Gajdošová, str. 261–276.

Bergson, H., L’évolution créatrice, Paris, 2007.

Bergson, H., Vývoj tvořivý, Praha, 1919.

Bergson, H., Matière et Mémoire, Paris, 1999.

Bergson, H., Hmota a paměť, Praha, 2003.

Bergson, H., Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, 1997.

Bergson, H., Čas a svoboda: o bezprostředních datech vědomí, Praha, 1994.

 

Einstein, A., Zur Elektrodynamik bewegter Körper, In: Annalen der Physik, 1905, str. 891–921.

Einstein, A., On the electrodynamics of moving bodies.

Einstein, A., Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie, Braunschweig, 1921.

Einstein, A., Relativity: the special & the general theory, Princeton, 2015.

 

 

DISKUZE O PROBLEMATICE

Berteval, W., Bergson et Einstein, in: Revue philosophique de la france et de l’étranger, 132 (1942–1943).

Berteval, W., Bergson and Einstein, in: Bergson and the Evolution of Physics, University of Tennessee Press, 1969, str. 214–227.

Busch, J.F., Einstein et Bergson, in: Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam, 1949, str. 872–875.

Busch, J.F., Einstein and Bergson, in: Bergson and the Evolution of Physics, University of Tennessee Press, 1969, str. 208–214.

Costa de Beauregard, O., The Principle of Relativity and the Spatialization of Time, in: Bergson and the Evolution of Physics, University of Tennessee Press, 1969, str. 227–250.

Čapek, M., The negation of instantaneous space in the relativistic physics, in: Bergson and Modern Physics, Dordrecht, 1971, str. 226–237.

Čapek, M., Bergson and Einstein. The physical word as extensive becoming, in: Bergson and Modern Physics, Dordrecht, 1971, str. 238–256.

Čapek, M., Bergson a Einstein. Fyzikální svět jako extenzivní dění, in: Filosofie Henri Bergsona, Praha, 2003, str. 106–125.

Lovejoy, A., The paradox of the Time retarding Journey I, in: Philosophical Review 40, vol. 1 (1940), str. 48–68.

Lovejoy, A., The paradox of the Time retarding Journey II, in: Philosophical Review 40, vol. 2 (1940), 152–167.

Merleau-Ponty, M., Einstein et la crise de la raison, in: Signes, 1960, str. 190–195.

Merleau-Ponty, M., Einstein and the Crisis of Reason, in: Signs, 1977, Northwestern University Press, str. 192–197.

Metz, A., Le temps d'Einstein et la philosophie. À propos de la nouvelle édition de l'ouvrage de M. Bergson „Durée et Simultanéité“, in: Revue de philosophie 31, 1924, str. 56–88.

Metz, A., Einstein’s Time and Philosophy, in: Bergson and the Evolution of Physics, University of Tennessee Press, 1969, str. 135–165.

Metz, A., La Relativité: exposé sans formules des théories d’Einstein et réfutation des erreurs contenues dans les ouvrages le plus notoires, část 3: Les Contradicteurs et Les Vulgarisateurs, Paris, 1923, str. 65–75.

Pflug, G., Henri Bergson : Quellen und Konsequenzen einer induktiven Metaphysik, Berlin, 1959, 116-129.

Pflug, G., Inner Time and The Relativity of Motion, in: Bergson and the Evolution of Physics, University of Tennessee Press, 1969, str. 190–208.

 

NOVĚJŠÍ RECEPCE A DISKUZE

Canales, J., The Physicist &The Philosopher, New Jersey, 2015.

During, E., Introduction au dossier critique, in: Durée et Simultanéité. À propos de la théorie d'Einstein, Paris, 2009, str. 219–244.

During, E., Temps réel, temps universel, temps cosmique: trois dimension de la cosmologie bergsonienne, in: Tout ouvert: l'évolution créatrice en tous sens, Hildesheim/Zürich/New York, 2015, str. 99–132.

During, E., Bergson et la métaphysique relativiste, in: Annales Bergsoniennes III, Bergson et la science, Paris, 2007, str. 259–293.

Lévy-Leblond, J.-M., Le boulet d’Einstein et les boulettes de Bergson, in: Annales Bergsoniennes III, Bergson et la science, Paris, 2007, str. 237–258.

Sokal, A., Bricmont, J., Impostures Intellectuelles, 1997, str. 249–263.

 

OSTATNÍ

La theorie de la relativité, seance du 6 avril 1922, in: Bulletin de la société française de philosophie, 17 (1922), str. 12–29.

Bergson, H., Einstein, A., Piéron, H., Interview of April 6, 1922, in: Bergson and the Evolution of Physics, University of Tennessee Press, 1969, str. 128–135.

 

ÚVOD DO RELATIVITY

Horský, J., Úvod do teorie relativity, Praha, 1975

Takeuchi, T., An Illustrated Guide to Relativity, Cambridge, 2010.

Taylor, E.F., Wheeler, J.A., Spacetime Physics, New York, 1992.

Votruba, V., Základy speciální teorie relativity, Praha, 1977

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK