PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kantova analytika teleologické soudnosti - AFS500192
Anglický název: Kant´s Analytic of teleological judgement
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. (07.02.2018)
Podle Kantovy koncepce předložené v Kritice soudnosti má reflektující soudnost dva aplikační obory. Jedním z nich je estetické zkoumání předmětů,tj. jejich krása resp. vznešenost, tím druhým příroda. Soudbnosti reflektující přírodu věnuje Kant druhou část Kritiky soudnosti, kritiku teleologické soudnosti. Jak říká již název této části, pokusí se Kant restituovat v novověké filosofii diskreditovaný pojem teleologie. Systematicky významné na Kantových úvahách je jeho pojetí organismu jakožto sebeorganizujícího se jsoucna. Kant zdůrazňuje, že v případě organismu máme co dělat se zcela odlišným typem kauzality, než je kauzalita mechanistická zkoumaná v Kritice čistého rozumu. Zěmrem semináře bude detailní komentář a analýza Kantových úvah. Podmínky k udělení atestu budou upřesněni v semináři.

Literatura:
1. I. Kant, Kritik der Urteilskraft (vydání: Meiner, Suhrkamp, Reclam).
2. I. Kant, Kritika soudnosti (vyd. Oikoumenh)
3. H. Ginsborg, The Normativity of Nature. Essays on Kant´s Critique of Judgement, OUP 2015.
4. R. Zuckert, Kant on Beauty and Biology, CUP 2007.
5. R. Spaemann/R. Löw, Účelnost jako filosofický problém. Dějiny a znovuobjevení teleologického myšlení, Praha 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK