PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Merleau-Ponty: Vnímání druhého a dialog - AFS500191
Anglický název: Merleau-Ponty: Perception of the other and dialogue
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://docs.google.com/document/d/1uhLMCaDrLUH3lodlebkNOskS8HpzCTtYJOM4FLhI75A/edit?usp=sharing
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (10.02.2018)
Merleau-Ponty: Vnímání druhého a dialog

(Filosofický překlad)

Jakub Čapek

V kursu „Filosofický překlad“ se studenti na konkrétním příkladu podrobně seznámí se specifickými nároky, které klade překládání filosofických textů. Základem budou pasáže z dosud nepřeloženého Merleau-Pontyho textu La perception d’autrui et le dialogue. Vlastnímu překládání bude předcházet uvedení do Merleau-Pontyho úvah o intersubjektivitě. Nejen v úvodu, ale v průběhu celého kurzu si budeme klást otázku, v čem přesně tkví Merleau-Pontyho vlastní příspěvek k úvahám o intersubjektivitě, jež před ním rozvinuli E. Husserl, M. Heidegger či J.-P. Sartre.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (10.02.2018)

Požadavky na získání atestu (za „Filosofický překlad“): každý účastník semináře přeloží alespoň jeden přidělený text a bude alespoň jednou vykonávat funkci hlavního korektora překladu jiného studenta. Požadavky jsou tedy následující:

  • pravidelná účast
  • překlad vybrané pasáže a jeho postupné dopracování podle připomínek jiných studentů a vyučujícího
  • hlavní korektura překladu jiného studenta

 

Případní zájemci o problematiku, kteří neusilují o atest za „Filosofický překlad“, si mohou tento kurz zapsat jako volitelný kurz, a získat atest buď na základě splnění stejných požadavků, anebo na základě aktivní účasti a seminární práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (10.02.2018)

Pramenný text

M. Merleau-Ponty, La perception d’autrui et le dialogue, in: M. Merleau-Ponty, La prose du monde, Paris, Gallimard 1992, str. 182-203.

 

Překlady

M. Merleau-Ponty, Dialogue and the Perception of the Other, in: M. Merleau-Ponty, přel. J. O’Neill, Northwestern University Press, Evanston 1973, str. 131-146.

M. Merleau-Ponty, M. Merleau-Ponty, Die Wahrnehmung des Anderen und der Dialog, in: Die Prosa der Welt, přel. R. Giuliani, München 1984, str. 147–161.

 

Další Merleau-Pontyho texty k tématu intersubjektivity

M. Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání, přel. J. Čapek, OKOYMENH, Praha 2013, kapitola Druhý a lidský svět (str. 419-441).

M. Merleau-Ponty, Filosof a jeho stín, přel. J. Fulka, in: K. Novotný (vdy.), Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Pavel Mervart/OIKOYMENH, Červený Kostelec/Praha 2010, str. 85-110.

M. Merleau-Ponty, „Předmluva“ ke Znakům, in: Smysl filosofického tázání. Dva texty k Viditelnu a neviditelnu, přel. J. Halák, FILOSOFIA, Praha 2016, str. 13-22.

 

Sekundární literatura

R. Barbaras, Druhý, přel. J. Fulka, FILOSOFIA, Praha 1998, zejm. str. 25-30.

R. Barbaras, De l’être du phénomène. Sur l’ontologie de Merleau-Ponty, Millon, Grenoble 2001, zde str. 37-58 a 277-305.

D. Zahavi, Merleau-Ponty - Finitude and Openness, in: Husserl and Transcendental Intersubjectivity, Ohio University Press, Athens, Ohio 2001, str. 149-159.

T. Carman, Merleau-Ponty, Routledge, London – New York 2008, kap. 4: Self and Others.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK