PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Foucault a historie přítomnosti - AFS500189
Anglický název: Foucault and the History of Present
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (18.09.2017)

Ambicí tohoto kurzu bude vyložit Foucaultovo dílo pomocí jednotící linie „kritické ontologie přítomnosti“, vedoucí od studia různých historických forem racionality (a jejích opaků), přes genealogii mocenských mechanismů a antagonismů, až po analýzu historicky odlišných podob subjektivace. V popředí našeho zájmu tak budou různá historická a priori, která formují jak jednotlivé podoby legitimního poznání v průběhu staletí, tak i odlišná pojetí vlastního já a jeho vztahů k pravdě. Historické exkurzy, kterými navážeme na Foucaultovu archeologii vědění a genealogii mocenských vztahů, přitom nebudou zaměřeny na ospravedlnění současného stavu věcí, ale spíše na odhalení toho, co je v našem vlastním způsobu myšlení poplatné jeho dějinám, abychom tak mohli seznat skryté předpoklady v současném pojetí racionality i sebe sama a zkoumat, do jaké míry je možné myslet jina

Pozor: tento kurz bude zahájen až 11. října (tj. první týden nového semestru se výuka nekoná)!
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (05.09.2017)

Podmínkou získání atestu je:

- pravidelná a aktivní účast

- referát k jednomu z rozebíraných témat (v případě, že budou všechny referáty obsazeny, lze alternativně vypracovat písemnou práci v rozsahu 5-8 normostran; práci je třeba odevzdat do 20. ledna 2018).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (05.09.2017)

Dreyfus, Hubert L.; Rabinow, Paul. Michel Foucault: za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Praha: Herrmann a synové, 2010.

Foucault, M. Archeologie vědění. Praha: Herrmann a synové 2002.

Foucault, M. Dějiny sexuality I.: Vůle k vědění Praha: Herrmann a synové 1999.

Foucault, M. Dějiny sexuality II. Užívání slastí. Praha: Herrmann a synové 2003.

Foucault, M. Dějiny sexuality III. Péče o sebe. Praha: Herrmann a synové 2003.

Foucault, M. Dějiny šílenství v době osvícenství. Praha: NLN, 1994.

Foucault, M. Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin 2000

Foucault, M. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann a synové 1996.

Foucault, M. Raymond Roussel. Praha: Herrmann a synové 2006.

Foucault, M. Qu’est-ce que la critique ? Suivi de La culture de soi, Paris : Vrin 2015.

Foucault, M. Slová a veci : Archeológia humanitných vied, Bratislava: Kalligram, 2000.

Foucault, M., Subjectivité et vérité, Paris : EHESS-Gallimard-Seuil 2014.

Foucault, M., L’Herméneutique du sujet. Cours au Collège de France, 1981-1982, Paris, Seuil-Gallimard, 2001 (angl.:  The Hermeneutics of the Subject. Lectures at the Collége de France 1981-82. New York: Pikador, 2005)

Foucault, M. L’origine de l’herméneutique de soi. Conférences prononcées à Dartmouth College, 1980, Paris, Vrin, 2013 (angl.: M. Foucault, About the Beginning of the Hermeneutics of the Self, Chicago: University of Chicago Press 2015)

Kant, I., Odpověď na otázku: Co je osvícenství?, přel. J. Loužil, Filosofický časopis 1993, č. 3, s. 381.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK