PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Čím bylo a jest jsoucnu býti (Aristotelés, Metafyzika Z 1-6) - AFS500187
Anglický název: What is it for something to be? (Aristotle's Metaphysics Z 1-6)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5444
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Rytíř
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (27.09.2017)
Seminář bude věnován jednomu ze zcela základních textů Aristotelovy filosofie, první až šesté kapitole knihy Zéta Aristotelovy Metafyziky. V popředí našeho zájmu budou především čtvrtá až šestá kapitola této knihy, na nichž se pokusíme lépe porozumět Aristotelovým pojmům „úsia“ a „to ti én einai“. První dvě kapitoly shrneme v úvodní přednášce, souvisle číst začneme od třetí kapitoly. Vycházet budeme z připravovaného českého překladu Ivana Chvatíka a Jaroslava Rytíře, vzhledem k obtížnosti sedmé knihy je nicméně žádoucí, aby účastníci kursu dokázali sledovat i Aristotelův řecký text.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (18.09.2017)

Kurz může být zapsán jako magisterský nebo jako volitelný kurz. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na semináři a převzetí alespoň jednoho patronátu nad zvolenou částí textu. 

Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. (30.09.2017)

Edice a překlady:

 

Aristotelis Metaphysica, ed. Werner Jaeger. Oxford 1957.

 

Aristotelés, Metafyzika VII, pracovní překlad I. Chvatík a J. Rytíř.

 

Aristotelés, Metafyzika, přel. A Kříž, Praha 2008.

 

Aristotle, The Complete Works – Revised Oxford Translation, Vol. II, ed. J. Barnes, Princeton 1984.

 

Aristote, Métaphysique, traduction et notes par J. Tricot, Paris 1991.

 

Aristoteles, Metaphysik, übers. von H. Bonitz – H. Seidl, kommentiert von H. Seidl, Hamburg 1991.

 

 

 

Další základní literatura:

 

Ross, W.D., Aristotle’s Metaphysics, Vol. I and II, Oxford 1953.

 

Frede, M., Patzig, G., Aristoteles Metyphysik Z, München 1988.

 

Menn, S., The Aim and the Argument of Aristotle´s Metaphysics, část II, zejména IIg1, pracovní text dostupný z: https://www.philosophie.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/antike/mitarbeiter/menn/contents

 

Asclepii in Aristotelis Metaphysicorum Libros A–Z Commentaria, vyd. M. Hayduck, Berlin 1888.

 

Alessandro di Afrodisia e pseudo Alessandro, Commentario alla Metafisica di Aristotele, vyd. G. Movia, kom. S. Loche, Milano 2007.

 

Arpe, C., Das ti én einai bei Aristoteles, Hamburg 1938.

 

Bassenge, F., Das to heni einai, to agatho einai etc. und das to ti en einami bei Aristoteles, Philologus 104, 1960, s. 14–47, 201–235.

 

Aubenque, P., Problém bytí u Aristotela, přel. M. Pokorný, Praha 2014.

 

Patočka, J., Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha 1964.

 

Boehm, R., Das Grundlegende und das Wesentliche, Haag 1965.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK