PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kantova analytika vznešena - AFS500185
Anglický název: Kant´s Analytic of Sublime
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. (19.09.2017)
Kantova koncepce vznešena (das Erhabene)v Kritice soudnosti doplńuje jeho analýzy krásna a navazuje na ně, avšak protikladně. Zatímco pro krásno platí, že s ním spojený pocit je odvozen z harmonické resp. účelné uspořádanosti předmětu, vzniká pocit vznešena na základě názoru takového předmětu, jenž buď žádné účelné uspořádání nevykazuje, nebo je jeho účelné uspořádání pro naši konečnou a omezenou aprehenzivní schopnost nezachytitelné. V prvním případě mluví Kant o dynamickém, v druhém případě o matematickém vznešenu. Záměrem semináře je oba typy vznešena rekonstruovat na základě interpretace a komentáře Kantova textu.

Literatura:
I. Kant, Kritik der Urteilskraft (nakl. Meiner, Suhrkamp, Reclam), nebo český překlad.
H. E. Allison, Kant´s Theory of Taste, Cambridge 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK