PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Co znamená řídit se pravidlem? - AFS500184
Anglický název: What does it mean to follow a rule?
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5418
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (18.09.2017)

Cílem kurzu je uvést studenty do rozsáhlých filosofických diskusí, které probíhaly v poslední čtvrtině dvacátého století a které se týkaly problému řízení se pravidlem (rule following). Jde o seminář, takže se předpokládá aktivní účast studentů, formou prezentace referátů a účasti v diskusích. Seminář se odvine od knihy Saula Kripka "Wittgenstein on rules and private language", která svého času diskusi o řízení se pravidly vyvolala a bude pokračovat přes relevantní pasáže Wittgensteinových Filosofických zkoumání k následné diskusi. Potom se budeme věnovat obecnějším úvahám o pravidlech a jejich následování a tomu, čemu se dnes ve filosofii někdy říká normativismus.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (18.09.2017)

K zápočtu je třeba spnit následující podmínky:

  • aktivní účast na semináři
  • přednesení referát
  • písekné zpracování volně zvoleného tématu
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (18.09.2017)

Baker, G. P. & Hacker, P. M. S. (1984): Scepticism, Rules and Language, Blackwell, Oxford; 1. část
Blackburn, S. (1984): Spreading the Word, Oxford.
Brandom, R. (1994): Making It Explicit, Harvard UP, Cambridge (Mass.)
Glombíček, P., ed. (2006): Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein, Filosofia, Praha.
Kripke, S. (1982): Wittgenstein on Rules and Private Language, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).
Peregrin, J. (2011): Člověk a pravidla, Dokořán, Praha.
Wittgenstein, L. (1953): Philosophische Untersuchungen, Blackwell, Oxford; český překlad FLÚ AV ČR, Praha, 1993

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (18.09.2017)

Studijní opory
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (18.09.2017)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5418

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK