PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Skepticismus - AFS500182
Anglický název: Scepticism
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5450
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (02.10.2017)

Kurs bude věnován metaepistemologickým debatám ohledně povahy vědění, zdůvodňování a spřízněných kategorií a implikacím různých pozic v rámci těchto debat pro otázku závažnosti a přijatelnosti různých forem skepticismu. Jako hlavní vodítko nám poslouží kniha R. Fumertona "Metaepistemology and Skepticism (Lanham/Londýn 1995).
Kurs bude mít podobu seminární rozpravy nad vybranými pasážemi uvedené Fumertonovy knihy, prokládané dle potřeby problémově laděnými výkladovými vstupy a referáty dalších textů (dle vývoje semináře).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (02.10.2017)

- pravidelná účast (nejvýše 3 absence)

- náležitý podíl na chodu semináře (příprava referátů a protokolů, četnost závisí na počtu účastníků)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK