PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pravda: Korespondenční teorie - AFS500181
Anglický název: Truth: The Correspondence Theory
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (22.09.2017)

O takzvané "korespondenční teorii pravdy" se traduje, že nejde o nic jiného než o filosofickou precizaci běžného porozumění pojmu "pravda": totiž že nějaké tvrzení je pravdivé, právě tehdy, když tomu ve skutečnosti je tak, jak říká. Jinými slovy: pravda je jakási shoda se skutečností.
Skutečnost je ovšem taková, že pod nálepkou "korespondenční teorie pravdy" vystupuje větší počet různých koncepcí, které se rozpadají na dva zásadně odlišné typy. Máme zde za prvé (v různých variantách) tradiční aristotelsko-scholastické pojetí, které v zásadních rysech převzala i úpadková logika novověká, a máme zde pojetí zdomácnělé v moderní analytické filosofii, zásadně ovlivněné přístupem Russella a Wittgensteina.

Cílem kursu bude za prvé nahlédnout zmíněnou hlubokou odlišnost těchto dvou pojetí a filosofických důsledků s nimi spajtých. Prostředkem k tomu bude zejména četba a analýza textů z obou myšlenkových tradic. Především se však zaměříme na spor, který formou článků proběhl mezi J. L. Austinem a P. F. Strawsonem po publikaci Austinova článku "Truth". Právě v tomto sporu se totiž jedinečným způsobem manifestuje "netradičnost" moderní "korespondenční teorie".

Na závěr kursu by studenti měli být schopni utvořit si promyšlený názor na to, co to vlastně znamená "shodovat se se skutečností", co se vlastně shoduje, s čím se to shoduje, a v čem tato shoda spočívá.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (22.09.2017)

Zápočet bude udělen za aktivní účast na kursu (maximálně 3 absence) a zpracovanou seminární práci na související téma.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (22.09.2017)

Kolář, Petr. Argumenty filosofické logiky. Praha:Filosofia, 1999.

Kolář, Petr. Pravda a fakt. Praha: Filosofia, 2003.

Künne, Wolfganag. Conceptions of Truth. OUP, 2005.

Novák, Lukáš a Vlastimil Voh8nka. Kapitoly z epistemologie a noetiky. Praha: Krystal OP, 2015.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. (22.09.2017)

Podmínkou pro účast na kursu je schopnost číst text v anglickém jazyce.

Žádoucí je též schopnost pracovat s latinským textem (latinské četby bude méně, ale bude :-))

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK