PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Husserl: Zur Phänomenologie der Zeit - AFS500180
Anglický název: Husserl: On Phenomenology of Time
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (02.02.2017)

Husserl: Zur Phänomenologie der Zeit

Jakub Čapek


V kursu „Filosofický překlad“ se studenti na konkrétním příkladu podrobně seznámí se specifickými nároky, které klade překládání filosofických textů. Základem budou vybrané Husserlovy analýzy času, a to takové, které nejsou obsaženy v dnes již klasických Přednáškách k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Vlastnímu překládání bude předcházet uvedení do problematiky Husserlovské analýzy časového vědomí.

Každý účastník semináře přeloží alespoň jeden přidělený text a bude alespoň jednou vykonávat funkci hlavního korektora překladu jiného studenta. V závislosti na průběhu semináře (čase a zájmu studentů) můžeme v závěru semestru přejít od praxe překládání k její filosofické reflexi, neboť téma překladu se stalo význačným tématem filosofie 20. století (v hermeneutice, dekonstrukci apod.).


Požadavky na získání atestu:
- pravidelná účast
- překlad vybrané pasáže a jeho postupné dopracování podle připomínek jiných studentů a vyučujícího
- hlavní korektura překladu jiného studenta

Základní literatura
E. Husserl, Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins. Mit den Texten aus der Erstausgabe und dem Nachlaß, vyd. R. Bernet, Meiner, Hamburg 2013.
E. Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, Niemeyer, Tübingen, 2000.
E. Husserl, Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí, 2. vyd., přel. V. Špalek, W. Hansel, Ježek, Praha 1996.

Sekundární literatura
Ricoeur, Paul, Čas a vyprávění III, přel. M. Petříček, Praha 2008, str. 35-65.
Lohmar, Dieter; Ichiro Yamaguchi, On time: new contributions to the Husserlian phenomenology of time. Dordrecht: Springer, 2010.
Kortooms, Toine. Phenomenology of time: Edmund Husserl's analysis of time-consciousness. Dordrecht: Kluwer, 2002.
Schnell, Alexander. Temps et phénomène: la phénoménologie husserlienne du temps, 1893-1918. Hildesheim: Georg Olms, 2004.
Warren, Nicolas de. Husserl and the promise of time: subjectivity in transcendental phenomenology. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK