PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Filosofie práva II - AFS500177
Anglický název: Philosophy of Law II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4914
Garant: Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (01.03.2017)
Kurs je věnován několika významným představitelům filosofie práva 20. století. Jeho cílem je představit zejména nejdůležitější pozice zastávané v rámci moderních diskusí o pojmu práva a o zdrojích legitimity práva v anglosaské oblasti. Postupně budeme číst vybrané texty předních právních positivistů (H. L. A. Harta) a dalších právních filosofů a teoretiků, kteří buď navazují na klasické přirozenoprávní teorie (J. Finnis), nebo se více či méně výrazně vymezují vůči právnímu positivismu, ale zároveň hledají nová teoretická východiska jako alternativu k tradičnímu iusnaturalismu(L. L. Fuller, R. Dworkin). Kurs volně navazuje na seminář "Filosofie práva I" ze zimního semestru, který byl věnován vybraným rakouským a německým představitelům filosofie práva. Absolvování první části kursu však není podmínkou pro zápis do druhé části v letním semestru.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (01.03.2017)

Kurs je ukončen zápočtem. Podmínkou získání zápočtu je účast na kursu a úspěšné absolvování zápočtového pohovoru, při němž student prokáže znalost textů probíraných v rámci kursu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (01.03.2017)

J. Coleman, S. Shapiro (ed.), The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law, Oxford 2002.

 

R. Dworkin, Když se práva berou vážně, Praha 2001.

 

R. Dworkin, Law’s Empire, Cambridge/London 1986

 

J. Finnis, Natural law and natural rights, Oxford 2000.

 

J. Finnis (vyd.), Natural law (The International Library of Essays in Law and Legal Theory), I-II, Oxford 1991.

 

L. L. Fuller, Morálka práva, Praha 1998.

 

L. L. Fuller, Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart, in: Harvard Law Review 71 (1958), str. 630-672.

 

H. L. A. Hart, Pojem práva, Praha 2004.

 

H. L. A. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, in: Harvard Law Review 71 (1958), str. 593-529.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK