PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Alexandr z Afrodisiady: Duše a intelekt - AFS500164
Anglický název: Alexander of Aphrodisias: Soul and Intellect
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4916
Garant: Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (16.09.2016)

Aristotelovy stručné a v klíčových detailech nejasné úvahy o rozumových schopnostech duše, vztahu mezi vnímáním a myšlením, a zvláště pak o roli božského principu v lidském myšlení, podnítily v dějinách metafyziky celou řadu interpretačních tradic. Jeden z nejstarších (a mimořádně vlivných) pokusů o soustavné promyšlení této problematiky představuje spis O duši Alexandra z Afrodisiady (2.-3. stol. po Kr.). Právě tento spis přímo či zprostředkovaně ovlivnil celé generace středověkých myslitelů na Západě i v arabském světě v tak klíčových otázkách jako je problém universálií či aktivního intelektu. V semináři budeme číst kapitoly Alexandrova spisu, jež tematicky odpovídají Aristotelovu De anima III,4-5. Naším cílem bude především porozumět Alexandrově teorii abstrakce a s ní související problematice aktivního intelektu. Východiskem nám bude řecký text (CAG II/1: 80,16-92,11), k dispozici však bude i anglický překlad.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Václav Němec, Ph.D. (16.09.2016)

Požadavky k atestu

Zápočet lze získat za převzetí referátu v rámci semináře nebo za seminární práci v rozsahu 6-10 normostran.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK