PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Teorie nevědomí - AFS500163
Anglický název: Theories of the Unconscious
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4798
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRHILL (03.10.2016)

Nevědomé mentální činnosti, vjemy a přání představují i dnes kontroverzní složky filosofických pojetí mysli. Náš kurs má dva hlavní cíle. Zaprvé budeme zkoumat dějiny systematického myšlení o nevědomí od raného novověku do počátku dvacátého století—přibližně od Leibnize po Freuda. Zadruhé budeme uvažovat o pádnosti různých filosofických kritik samotné koherentnosti pojmu nevědomí, hlavně z pera autorů posledních padesáti let včetně Alasdaira MacIntyra a Karla Poppera.

Požadavky na zkoušku:
Solidní docházka na semináře (jenom 3 nepřítomnosti jsou příjatelné); referát v rámci semináře, který pak student rozpracuje jako krátký esej. Studenti, kteří nepředstavují referát během semináře napíšou delší esej (5-7 normostran) o předem domluveném tématu. Termín na odevzdání eseje je konec zimního zkouškového období.

Cíl předmětu
Poslední úprava: UFRHILL (17.09.2016)

Cíle jsou (i) zkoumat dějiny systematického myšlení o nevědomí od raného novověku, a (ii) uvažovat o filosofických kritikách pojetí nevědomí v současné a nedávné filosofii.

Literatura
Poslední úprava: UFRHILL (04.10.2016)

Primární Literatura

Gottfried Leibniz, Monadologie (1721) a Nouveaux Essais sur l’entendement humain (1765)

David Hume, Zkoumání lidského rozumu (1748), přel. Moural, Mladá Fronta, 1996

Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu (1781), přel. Loužil, Oikoymenh, 2001

Arthur Schopenhauer, Svět jako vůle a představa (1819), přel. Váňa, dva svazky, Pelhřimov, 1997

Friedrich Nietzsche, Mimo dobro a zlo (1886) přel. Koubová, Aurora, 2003

Sigmund Freud, Nevědomí (1915) 2002

Sigmund Freud, Jedna potíž s psychoanalýzou (1917) 2003

Sigmund Freud, Ja a ono (1923) 1999

Karl Popper, Logika vědeckého zkoumání (1934), přel. Jiří Fiala, Oikoymenh, 1997

Karl Popper, Conjectures and Refutations: The growth of scientific knowledge, Routledge, 1963

Alasdair MacIntyre, The Unconscious: A Conceptual Analysis, Revised edition, Routledge, 2004

John Searle, The Rediscovery of the Mind, Cambridge: MIT, 1992

 

Výběr sekundární literatury

Historické studie:

Ellenberger, Henri. The Discovery of the Unconscious, 1994

Goldmann, Stefan. ‘Von der “Lebenskraft” zum “Unbewussten”’, in: Buchholz and Gödde (ed),

      Macht und Dynamik, 2005

Hartmann, Eduard Von. Die Philosophie des Unbewussten, 1869

Law Whyte, Lancelot. The Unconscious before Freud, 1960

 

Filosofické studie:

Petříček, Miroslav. ‘Fenomenologie a psychoanalýza’ in: Psychoanalýza v Čechách, Nakladatelství

      Franze Kafky, 1997

Polák, Michal. Freudova neurofyziologie mysli. Mervart, 2015

Grunbaum, Adolf. The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique. Pittsburgh, 1984

Ricoeur, Paul.  De l'interprétation. Essai sur Sigmund Freud. Le Seuil, 1965

Sylabus
Poslední úprava: UFRHILL (03.10.2016)

Plán semestru

1.      Úvod:

2.      Leibniz: Percepce a apercepce

3.      Leibniz: Práh vnímání a drobné vjemy

4.      Hume a Kant: Možnosti nevědomých mentálních činností

5.      Schopenhauer: Vůle a nevědomé procesy

6.      Nietzsche: Racionalizace a vytěsnění

7.      Freud: Nevědomí a předvědomí

8.      Freud: Důkazy a pojetí nevědomí

9.      Freud: Tripartitní pojetí důše

10.     Popper: Skepse vůči vědeckosti teorie nevědomí

11.     MacIntyre: Nevědomí a neurologický mechanismus

12.     Searle: Proti ‘hlubšímu’ nevědomí

 

 

           

 

               

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK