PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hegelova teorie pojmu - AFS500144
Anglický název: Hegel´s Theory of Concept
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. (02.09.2015)

Hegelova Věda o logice je zakončena subjektivní logikou, kterou Hegel označuje také jako nauku o pojmu. Na začátku této třetí závěrečné části Vědy o logice předesílá Hegel kapitolu s názvem "O pojmu obecně". Jak je již z názvu patrné, půjde v ní Hegelovi o výklad jeho koncepce pojmu, která, jak si Hegel uvědomoval, není zcela obvyklá. Její neobvyklost se projevuje již tím, že s pojmem pojmu spojuje Hegel konstitutivním způsobem pojem svobody, jež je základním projevem subjektivity. Z tohoto důvodu je nauka o pojmu subjektivní logikou. Označení "subjektivní logika" se zdá být na první pohled sporné. Vše však záleží na tom, co se podle Hegela pod termínem "subjektivní" skrývá, neboli co rozumí Hegel "subjektivitou". V semináři budeme sledovat tento problém. K dispozici bude zatím nevydaný český překlad.
Podmínkou udělení zápočtu bude pravidelná účast na semináři, vypracování protokolu a seminární práce.

Literatura:
G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die subjektive Logik oder die Lehre vom Begriff, vyd. (např.) G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden, vyd. Moldenhauer/Michel, sv. 6, Frankfurt a. M. 1969.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK