PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Leibniz, Nouveaux essais, II/27 (Filosofický překlad) - AFS500131
Anglický název: Leibniz, Nouveaux essais, II/27 (Translation of Philosophical Texts)
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4089
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (11.02.2015)

Leibniz, Nouveaux essais, II/27 (Filosofický překlad)

V kursu "Filosofický překlad" se studenti na konkrétním příkladu podrobně seznámí se specifickými nároky, které klade překládání filosofických textů. Základem bude Leibnizova polemika s Lockovým pojetím osobní identity, již Leibniz zformuloval v "Nouveaux essais sur l’entendement humain". Ve druhé knize, kap. 27 - "Ce qu’est qu’identité ou diversité" - Leibniz kriticky probírá Lockovy argumenty z jeho Eseje o lidském rozumu, kap. "O identitě a různosti".

Text patří mezi klasická filosofická pojednání o problému osobní identity. Vykazuje i jisté literární kvality, které souvisí nejen s tím, že je psán formou dialogu, ale i s Leibnizovým hutným a precizním způsobem vyjadřování. Každý účastník semináře přeloží alespoň jeden přidělený text a bude alespoň jednou vykonávat funkci hlavního korektora překladu jiného studenta. V závislosti na průběhu semináře (čase a zájmu studentů) můžeme v závěru semestru přejít od praxe překládání k její filosofické reflexi, neboť téma překladu se stalo význačným tématem filosofie 20. století (v hermeneutice, dekonstrukci apod.).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (11.02.2015)

Požadavky na získání atestu:

  • pravidelná účast

  • překlad vybrané pasáže a jeho postupné dopracování podle připomínek jiných studentů a vyučujícího

  • hlavní korektura překladu jiného studenta

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (11.02.2015)

G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, vyd. J. Brunschwig, Garnier-Flammarion, Paris 1966.

G. W. Leibnitz, Philosophische Schriften : Nouveaux Essais, vyd. André Robinet, Heinrich Schepers, Akademi-Verlag, Berlin 2006.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK