PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Možnosti vůle - AFS500104
Anglický název: Possibilities of the Will
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Marína Barabas, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (30.09.2014)

Možnosti vůle

Idea etiky (pojem i slovo) se vynořila, když se řečtí myslitelé 4. století př. n. l. snažili přijít na to, jak má člověk žít.
Proces vyjasňování a hierarchizace hodnot do koherentního a filosoficky podloženého celku vedl k ustavení Já,
které se pokouší si porozumět a orientovat se prostřednictvím hodnot, jež pochopilo a tím svobodně přijalo za své.
Zaměřenost na Já charakterizované úsilím o dokonalost a odpovědností za svůj stav zase obrací pozornost právě
na to v našem životě, co se je vhodným předmětem úsilí a soudu: na to, co je v naší moci, ve vztahu k čemu jsme
svobodní a odpovědní: na vůli a jednání.
Idea etična je tudíž jak v běžném myšlení, tak ve filosofických teoriích neoddělitelně spjata s ideou vůle,
tedy s ideou praktična.
Kurs se bude věnovat vzniku těchto idejí a poté se zaměří na dvě koncepce vůle: jedna je spojena s
jednáním ve vnějším světě, při němž je Já aktivním činitelem, druhá je zaměřena na zdokonalování nitra, v němž
jde o Já jakožto subjekt. Obě koncepce mají původ v Řecku, první u Aristotela, druhá ve stoicismu; na jejich výklad
se zaměříme nejprve. Protože však obě pojetí zůstávají součástí i dnešního rozumění vůli, a tedy i morálního
myšlení, budeme se v jejich světle zabývat také novějšími mysliteli a teoriemi.
Diskuse by měla nejenom pomoci lépe porozumět hlavním morálním teoriím, jako je etika ctností,
kantianismus a utilitarismus, nýbrž také projasnit naše vlastní přemýšlení o etických problémech samých.
Kurs začíná 7. 10.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK