PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Řecká domácí četba: Platónovy mýty [1] - AFS500089
Anglický název: Greek Reading: The Myths of Plato [1]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Faidón Rowe.pdf Roweův komentář k mýtu z Faidóna doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Faidón 110-4.pdf Platón - Faidón 110b-115a doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Gorgias Dodds.pdf Doddsův komentář k mýtu z Gorgia doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
stáhnout Gorgiás 523-6.pdf Platón - Gorgiás 523-6 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (21.10.2017)

Kurs je určen pro studenty, kteří si již osvojili veškerou řeckou gramatiku (např. absolvováním kurzů Řečtina I-II) a chtějí si své znalosti řečtiny dále prohlubovat četbou řeckých textů.
Úkolem studenta bude samostatně si připravit zadané texty tak, aby posléze u zkoušky dokázal jakoukoli zadanou pasáž na místě bez přípravy přeložit. Předpokládá to, že student si texty nejprve s využitím všech dostupných pomůcek (slovníků, učebnice, komentářů či překladů) důkladně rozebere a poté si je opakovaně prochází tak dlouho, až si jejich vazby a slovíčka zapamatuje natolik, že bude větám již na první pohled rozumět. Tímto způsobem se mu jejich slovní spojení a syntaktické vazby dostanou natolik pod kůži, že je v budoucnu bude schopen spolehlivě rozeznávat i v jakýchkoli dalších textech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK