PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Řecká četba: Plótínos, Enn. III 2-3 [2] - AFS500080
Anglický název: Greek Reading [2]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (28.09.2011)

Kurs je určen pro studenty, kteří si již osvojili veškerou řeckou gramatiku (např. absolvováním kurzů Řečtina I-II) a
chtějí si své znalosti řečtiny dále prohlubovat četbou řeckých textů.
Letos budeme číst Plótínův spis O prozřetelnosti (Enn. III 2-3), který je jedním z nejpropracovanějších antických
výkladů o teodiceji.
Sylabus
Poslední úprava: UFRCHLUP (24.04.2012)

25. 4. čteme od čtvrté věty kap. 18 (Mé gar úden dei...). Text si připravte do konce prvního odstavce kap. 1 z druhého dílu spisu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK