PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Magisterský kurs II: Témata v současné etice - AFS500078
Anglický název: MA Course II: Hodnoty a rozum
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 16
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Marína Barabas, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRHILL (23.09.2011)
Kniha "Ethics and the Limits of Philosophy" Bernarda Williamse představuje vyvrcholení jeho dlouholeté práce v oblasti etiky a jeho kritiky morální filosofie. Tato kritika vychází z myšlenky, že filosofický projekt jakožto pokus o objektivní, universálně platné, etické teorie deformuje samotnou etiku, která je ze své podstaty historicko-kulturně zakořeněná. Morální filosofie tak může vést nejenom k dezinterpretaci etického života ale i k jeho rozvracení, k šíření etické skepse. Williamsova alternativa je komplexní forma relativismu ("relativism of distance"). Jelikož Williamsův postup spojuje přímou diskusí základních otázek s diskusí klasických teorií (konkrétně Aristotelové, Kantové a Utilitarismu) a některých současných filosofických proudů, otevírá jeho kniha mnoho z hlavních témat současné "analytické" etiky. Kurs bude také konfrontovat Williamsovou pozici s koncepcemi dvou současných myslitelů, Thomase Nagela-jeho obhajobu formy kantianismu jako odpověď na Williamsovou kritickou pozici´-a Rai Gaity-jeho "absolutní koncepci" dobra a zla jako alternativy k Williamsovu relativismu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK