PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Řečtina II [2] - AFS500025
Anglický název: Greek II [2]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Záměnnost : AGR100047, ALT600011
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (13.07.2017)
Druhá část kursu řečtiny pro středně pokročilé navazující na Řečtinu I (AFS500005-6) od lekce 23. Látka se probírá podle téže učebnice.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (25.09.2012)

Filip Horáček - Radek Chlup, Učebnice klasické řečtiny, Praha: Academia, 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (16.02.2015)

Kurz je atestován po každém semestru jedním zápočtem, který lze získat na základě zápočtového testu z probrané gramatiky.

Pravidla pro zápočtový test: Test má 10 otázek, z každé lze získat max. 10 bodů, za každou chybu se strhává 1 bod (do chyb se počítají i přízvuky, ovšem stráhávám za ně max. 2 body za jednu otázku, plus max. další 2 za přídechy). Pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 70 bodů. Na test máte 60 minut. Věty na překlad budou přebírány z četeb, tj. silně doporučuji si všechny četby opakovaně projít. Slovíčka budou ve větách volena tak, aby patřila mezi často v četbách užívaná. Každý student má pouze dva pokusy, tj. opravný test lze psát pouze jednou.

Rozvržení otázek pro zápočtový test z Řečtiny II LS (lekce 28-33):

1.    athematická slovesa: konjunktiv (lekce 28)
2.    athematická slovesa: optativ (lekce 28)
3.    prostokmenná athem. slovesa εἰμί, εἶμι a φημί (lekce 29)
4.    stupnice dvou athematických sloves (lekce 29)
5.    athematické aoristy ἔβην, ἔγνων a ἔφῡν (lekce 30)
6.    sloveso οἶδα (lekce 31)
7.    athematická slovesa: imperativy, infinitivy, participia (lekce 25-31)
8.    převést jednu větu do duálu (lekce 32)
9.    tři věty na záporky (lekce 32)
10.  tři číslovky z řečtiny do češtiny (lekce 33)

Termíny testů: budou vyhlášeny na konci semestru po dohodě.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (29.09.2015)

19. 2. Zkoušet se bude látka z lekce 28 (konjukntiv a optativ athematických sloves). Číst se bude základní řecká četba z lekce 28.

26. 2. Zkoušet se bude průřez všemi časy athematických sloves dle lekce 28.5. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 28 

4. 3. Zkoušet se bude látka z lekce 29 (prostokmenná athematická slovesa). Číst se bude základní základní řecká četba z lekce 29.

11. 3. Zkoušet se bude Přehled stupnic athematických sloves ze strany 294. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 29.
18. 3. Zkoušet se bude látka z lekce 30 (athematické aoristy ἔβην. ἔγνων a ἔφῡν). Číst se bude základní řecká četba z lekce 30.
25. 3. Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 30. 
1. 4. Zkoušet se bude látka z lekce 31 (sloveso οἶδα a tvary duálu). Číst se bude základní řecká četba z lekce 31. 
8. 4. Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 31. 

15. 4. Zkoušet se nebude. Číst se bude základní řecká četba z lekce 32.

22. 4. Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 32.

29. 4. Zkoušet se bude látka z lekce 33 (číslovky). Číst se bude základní řecká četba z lekce 33. Připravte si též četbu s výpočty letopočtu ze strany 328.
6. 5. Zkoušet se nebude. Číst se bude doplňková řecká četba z lekce 33. 

13. 5. Příprava na zkoušku: procvičování paradigmat, věty.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK