PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Řečtina I [Zk] - AFS500004
Anglický název: Greek I [exam]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://moodle.ff.cuni.cz/course/view.php?id=743
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Záměnnost : AFS500048, AGR100036, ANR200038
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (09.09.2012)
Kurz klasické starořečtiny pro začátečníky, který je koncipován tak, aby po jeho absolvování (a po absolvování navazující Řečtiny II) dokázal student samostatně číst řecké texty. Aby tohoto cíle bylo možno dosáhnout, bude třeba postupovat značně rychlým tempem, a kurz bude proto náročný na domácí přípravu. Studentům, kteří si chtějí řečtinu důkladně osvojit, je doporučena též účast na doplňkovém procvičovacím kurzu Řečtina I - cvičení (AFS500046-7).

Kurs je otevřen studentům všech oborů FF UK.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (25.09.2012)

Filip Horáček - Radek Chlup, Učebnice klasické řečtiny, Praha: Academia, 2012.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (09.10.2012)

Zkoušku po druhém semestru lze získat na základě překladu zadaného textu. Student bude mít k dispozici libovolné množství času a všechny gramatické pomůcky a jeho cílem bude předvést, že s jejich pomocí dokáže text správně zkonstruovat. Termíny na zkoušku se domlouvají individuálně.

Podmínkou k připuštění ke zkoušce je napsání zápočtového testu za LS, tj. potřebujete-li získat zkoušku, musíte si zároveň zapsat zápočet za ZS (AFS500005) a zápočet za LS (AFS500006).

Sylabus
Poslední úprava: UFRCHLUP (09.10.2012)

V průběhu celého roku bychom měli probrat zhruba 20 lekcí. Přesný rozpis hodin pro oba semestry naleznete v sylabech pro kódy AFS500005 a AFS500006.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: UFRCHLUP (01.06.2016)

Kurs je v SIS veden ve třech variantách: zápočet za ZS (AFS500005), zápočet za LS (AFS500006) a zkouška za celý rok (AFS500004). Chcete-li získat všechny tyto atesty, musíte si zapsat všechny tři kódy (AFS500006 však lze zapsat až v LS).

Studenti filozofie nastoupivší do studia před rokem 2015/16 mohou kursem Řečtina I naplňovat též předmět Řecké minimum. Získáte-li zápočet za ZS z Řečtiny I (AFS50000), bude na základě záměnnosti Řecké minimum pokládáno za splněné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK