PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AFS400006
Anglický název: MA Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6413
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Záměnnost : AFS400007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Pavel Kouba (27.09.2014)
Cílem semináře je vytvořit prostor, v němž by bylo možné prezentovat a diskutovat pracovní podobu vznikající diplomové práce. Seminář je proto určen především studentům, kteří začínají psát nebo píší diplomové práce, srdečně jsou však zváni také další vážní zájemci.

Student předkládá písemně s týdenním předstihem osnovu své práce a alespoň jednu její vypracovanou kapitolu; ostatní účastníci semináře text prostudují a připraví si k němu své připomínky a otázky. Pro každou prezentaci je z řad účastníků stanoven oponent, jehož úkolem je vyzdvihnout jeho hlavní metodologické, obsahové a formální problémy a zformulovat několik klíčových otázek, na něž prezentující odpovídá.

Konkrétní program semináře je stanoven podle tematického zaměření účastníků semináře a pokročilosti jejich práce v úvodních hodinách kurzu.

Zápočet získává student za pravidelnou účast na semináři, prezentaci své vlastní práce a přípravu kritického komentáře k prezentaci alespoň jednoho z dalších účastníků.

Seminář je možné si zapsat také jako výběrový kurs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK