PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofie a myšlení uměním - AFS100784
Anglický název: Philosophy and Thinking in Art
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (12.09.2022)
Myšlení současnosti jako navazující na myšlení 60. let: problém rámce, textu a kontextu, vztahu rámce a rámovaného obsahu, vzájemná transformace jednoho druhým. Příklady: myšlení, které nechce být myšlením na pevném základu či z principu (Levinas, Derrida) a myšlení an-arché (momenty anarchismu v současné filosofii a jejich reflexe u Catheine Malabou). Myšlení v horizontále proti myšlení skrze vertikálu. Vztah k pojmu "sítě" a k jeho genezi v 60. letech v kontrakultuře a v počátcích informačních technologií (Steward Brand). Analogie k umění (Living Theatre a další). Tradice a dějinnost.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (12.09.2022)

Cílem kurzu je prohloubit znalost současného myšlení detailním stidiem jeho geneze z různých zdrojů či na základě různých inspirací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (12.09.2022)

Esej, aktivní účast na přednáškách.

Literatura
Poslední úprava: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (12.09.2022)

Catherina Malabou, Au voleur!

Emmanuel Levinas, Autrement qu'etre

Michel Foucault, pozdní semínáře na College de France

Jacques Derrida, vybrané texty k identitě; Résistance; La verité en peinture

Jean-Luc Nancy, Zapomenutí filosofie; Sdílení hlasů; Múzy (a další)

Ian James, Nová francouzská filosofie

Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture Steward Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK