PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Leibniz - texty k přírodní filosofii - AFS100736
Anglický název: Leibniz - texts to natural philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8076
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (16.09.2019)
G.W.Leibniz je dnes obecněji znám zejména díky svým výsledkům na poli matematiky (infinitesimální počet) a metafyziky (tzv. monadologie). Ve své době byl však počítán i mezi nejdůležitější představitele přírodní filosofie, a to jak díky své sofistikované kritice kartesiánských pozic v této oblasti, tak díky tomu, že jeho interpretace přírodní reality byla chápána jako originální alternativa jak k tradičním aristotelským, tak nově se rodícím newtonovským přístupům. Přestože je hlavním cílem kursu kultivace schopnosti uplatnit elementární znalosti latiny při četbě filosofických textů, budou mít účastníci kromě vylepšení jazykových dovedností příležitost seznámit se alespoň se základy Leibnizových pozic v naznačených dimenzích.
Seminář bude mít formu četby textu v originálním latinském znění s důrazem na jazykovou stránku, ovšem s příležitostnými obsahovými komentáři. Texty k četbě budou k dispozici na moodle a v tištěné podobě na první hodině kursu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (16.09.2019)

Hlavním cílem kursu je kultivace schopnosti uplatnit elementární znalosti latiny při četbě filosofických textů. Vedlejším cílem je nahlédnout do Leibnizových myšlenkových pozic v oblasti přírodní filosofie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (16.09.2019)

- solidní docházka (max. 3 neomluvené absence)

- pravidelné plnění zadání samostatné přípravy a aktivní účast v seminářích

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (16.09.2019)
  • solidní znalost latiny alespoň v té míře, aby účastník byl s to samostatně rekonstruovat smysl psaného textu na základě domácí přípravy se slovníkem a gramatickými příručkami
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK