PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do etiky - AFS100733
Anglický název: Introduction to ethics
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Korekvizity : AFS100188
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout seminář_ZS2019_prezentace01.pdf seznam prezentací Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
stáhnout 01_Platon_Ustava_Thrasymachos.pdf Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
stáhnout 02_Aristoteles_EN.pdf Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
stáhnout 03_Macintyre_Ztrata_ctnosti.pdf Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
stáhnout 04_Kant_Zaklady_metafyziky_mravu_Opr2011.pdf Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (14.11.2019)
V úvodu do etiky bych rád prošel základní 'rodiny' etických teorií a jejich odlišný přístup k etickému bádání. V letním semestru se budeme dále věnovat metaetice.
Na semináři budeme číst následující texty:

Týden 1. – úvod, rozdělení prezentací, pár vět k Ústavě I
Týden 2. - Platón, Ústava I, 336b-344c (nicméně, prosím, přečtěte si určitě celou první knihu ... nebo celou Ústavu, hodí se to)
Týden 3. - Aristotelés, Etika Níkomachova I.5-6 (opět, prosím, přečtěte si celou první knihu EN, resp. pasáže vybrané ke zkoušce z antické filosofie (skelet))
Týden 4. - Aristotelés, Etika Níkomachova, II.1-3
Týden 5. – Aristotelés, Etika Níkomachova, II.4-6
Týden 6. – Aristotelés, Etika Níkomachova, X.6-7
Týden 7. - A. MacIntyre, Ztráta ctnosti, Praha 2004, kap. XIV
Týden 8. - A. MacIntyre, Ztráta ctnosti, Praha 2004, kap. XV
Týden 9. - Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Předmluva, Část I, ods. 1-7
Týden 10. - Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část I., ods. 8-22 (konec)
Týden 11. – Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část II., ods. 1-15
Týden 12. - Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část II., ods. 16-34
Týden 13. - Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část II., ods. 34-59

to be continued v letním semestru
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (01.10.2019)

ATESTACE
Předmět je dvousemestrální a je atestován dvěma zápočty. Každý semestr je tedy ukončen jedním zápočtem - avšak pozor (!) kredity se počítají až po splnění obou zápočtů.
Podmínky atestace:
1) prezentace na semináři v zimním semestru;
2)interpretace dvou pasáží z literatury čtená na semináři či podkladů k přednášce (viz sylabus, nesmí  se krýt s prezentovanou pasáží); interpretace v délce cca 1 n.s. musí obsahovat vystižení hlavní myšlenky textu a výklad argumentace, případně krátkou reflexi problémů obsažených v textu; literatura: Aristotelés, Etika Níkomachova (dle dělení na semináři); Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů (dle dělení na semináři) a John Stuart Mill, Utilitarismus (kde platí, že jedna kapitola = jedna pasáž k anotaci);
3) prezentace na semináři v letním semestru;
4) závěrečná zápočtová práce, cca 2 000 slov (podrobnosti probereme během semestru), prosím předem konzultovat téma práce.

Termíny (samozřejmě lze plnit dříve, což se ostatně doporučuje, toto jsou tzv. "deadliny"):
13.12. - odevzdání první interpretace
17.1. - odevzdání druhé interpretace
Termín odevzdání závěrečné zápočtové práce dohodneme individuálně beěhem konzultace tématu práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (01.10.2019)
Zde vypisuji doporučené úvody do etiky (a praktické filosofie obecně), není jich mnoho a obecně doporučuji doplnit četbu studiem jednotlivých témat zpracovaných na Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 

BLACKBURN, Simon. Being Good : a Short Introduction to Ethics. Oxford University Press, 2002.
Přístupy k etice I. Praha: Filosofia, 2014.
Přístupy k etice II. Praha: Filosofia, 2015.
Přístupy k etice. III. Praha: Filosofia, 2016.
SOKOL, Jan. Etika, život, instituce: pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad, 2014.
WILLIAMS, Bernard Arthur Owen. Morality: an introduction to ethics. Harmondsworth: Penguin Books, 1972.

 

Existuje nepřeberné množství antologií textů k etice. Nejvíc se mi líbí:

Pojman, Louis P., Moral Philosophy : a Reader. Hackett 1993.

Nejobsažnější pak jsou:

Shafer-Landau, Russ. Ethical theory: an anthology. 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2013. (normativní etika)

Shafer-Landau, Russ, and Terence Cuneo. Foundations of ethics: an anthology. Malden: Blackwell Publishing, 2007. (metaetika)

LaFollette, Hugh. Ethics in practice: an anthology. 4th ed. Malden: Wiley/Blackwell, 2014. (aplikovaná etika)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (15.09.2019)

Struktura zimního semestru - sylabus:
Texty pod titulkem jsou doporučeny k vlastnímu studiu a přípravě na přednášku. Pro seminární texty, srov. samostatný přehled semináře v anotaci.
Týden 1.  - Morálka a amoralismus
·         Platón, Ústava I
Týden 2.  - David Hume a povaha morálky
·         David Hume, A Treatise of Human Nature 3.3.1.1-12; příp. esej "The Sceptic".
Týden 3.  - Aristotelův náčrt morálky
·         Aristotelés, Etika Níkomachova I.1, 5-6
Týden 4.  - Aristotelés o ctnosti
·         Aristotelés, Etika Níkomachova, II.3-6
Týden 5.  - Aristotelés o nejlepším životě
·         Aristotelés, Etika Níkomachova, X.6-7
Týden 6.  – Etika ctností dnes I.
·         P. Foot, „Virtues and Vices‟, v: Virtues and Vices; repr.  R.  Crisp & M. Slote (ed.), Virtue  Ethics (OUP, 1997).
Týden 7.  – Etika ctností dnes II.
·         A. MacIntyre, Ztráta ctnosti, kap. 14., „Podstata ctností“.
Týden 8.  - David Huma a reakce Immanuela Kanta
·         Základy metafyziky mravů I.
Týden 9.  - Immanuel Kant
·         Základy metafyziky mravů II.
Týden 10.  - Immanuel Kant
·         Základy metafyziky mravů III.
Týden 11. - Kantovská etika "dnes"
·         J. Rawls, Teorie spravedlnosti, (rev. ed.) I, 1-4
Týden 12. - Kantovská etika "dnes"
·         Christine M. Korsgaard. 1996. The Sources of Normativity. Cambridge University Press, kap. 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3-4, 3.3.1-3, 3.4.4-5, 3.4.7-9.
·         Stephan Darwall. 2004. "Respect and the Second-Person Standpoint." Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 78: 43-59.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK