PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Locke: Osoba a politická svoboda - AFS100732
Anglický název: Locke_person and political Freedom
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Vyučující: doc. James Hill, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. James Hill, Ph.D. (19.09.2019)
Tento kurs si klade za cíl pochopit základy a povahu Lockovy liberální politické filosofie. Ústředním pojmem je v této souvislosti osoba (person). Bude nás zajímat jak pojem osoby vzniká z Lockovy kritiky platónské metafyziky duše na jedné straně a z jeho odmítání materialismu na straně druhé. Dále prozkoumáme zásadní roli vědomí i roli živého těla v Lockově chápání osoby. Budeme též interpretovat klíčovou doktrínu „sebevlastnictví“, která je základem jeho pojetí lidských práv. Kurs bude se zabývat dvěma primárními texty, které figurují v komisionálních zkouškách: tj. Esej o lidském rozumu a Druhé pojednání o vládě.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. James Hill, Ph.D. (19.09.2019)

Solidní docházka na přednášky a semináře (jenom 3 nepřítomnosti jsou příjatelné); referát v rámci semináře, který pak student rozpracuje jako kratší seminární práci (4+ normostrany).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK