PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Stárnoucí WIttgenstein - AFS100728
Anglický název: Becoming the late Wittgenstein
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
Korekvizity : AFS100009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (07.02.2019)
Stárnoucí Wittgenstein

Úvodní kurs se pokusí sloučit vstupní výklad do nejznámnějších témat spojovaných s Wittgensteinovou filosofií s
přehledem jeho vývoje od napsání jeho první knihy. Tématem tak bude už samotná tradiční interpretace, pracující
se dvěma disjunktními Wittgensteiny, ale také proměna vnímání Wittgensteinova místa v dějinách filosofie 20.
století. Primárně ale bude výklad postupovat historicky po výrazných Wittgensteinových textech pojednávajících
klíčová témata: etiku, jazykový význam, jména, řečová hra, pravidla, soukromý jazyk, chápán&ia cute; fi losofie,
skepsi atd.
Na semináři budeme číst Filosofická zkoumání a zápočet se uděluje za soustavnou aktivní účast.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (07.02.2019)

Sekundárni literatura

Baker, G. P., and P. M. S. Hacker, 1980, Wittgenstein: Understanding and Meaning, Volume 1 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell (2nd extensively revised edition 2005).

  • --, 1985, Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity, Volume 2 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell (2nd extensively revised edition 2009).

Biletzki, Anat, 2003, (Over)Interpreting Wittgenstein, Leiden: Kluwer.

Diamond, C., 1991, The Realistic Spirit, Cambridge: MIT Press.

Genova, Judith, 1995, Wittgenstein: A Way of Seeing, New York: Routledge.

Glock, Hans-Johann, 1996, A Wittgenstein Dictionary, Oxford: Blackwell.

  • --, 1990, Wittgenstein: Meaning and Mind, Volume 3 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell.
  • --,1996, Wittgenstein: Mind and Will, Volume 4 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell.

Hintikka, M. B., and J. Hintikka, 1986, Investigating Wittgenstein, Oxford: Blackwell.

Kenny, A., 1973, Wittgenstein, Cambridge: Harvard University Press.

Kripke, S., 1982, Wittgenstein on Rules and Private Language: An Elementary Exposition, Oxford, Blackwell.

McGuinness, B., 2002, Approaches to Wittgenstein: Collected Papers, London: Routledge.

Moyal-Sharrock, Danièle, 2007, Understanding Wittgenstein’s On Certainty, London: Palgrave Macmillan.

Pears, David F., 1987, 1988, The False Prison, vols. I and II, Oxford: Oxford University Press.

Perloff, Marjorie, 1999, Wittgenstein’s Ladder: Poetic Language and the Strangeness of the Ordinary, Chicago, IL: University of Chicago Press.

Stern, David G., 2004, Wittgenstein’s Philosophical Investigations: An Introduction, Cambridge: Cambridge University Press.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK