PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Velké postavy středověké filosofie II - AFS100722
Anglický název: Great Figures of Medieval Philosophy II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6797
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Anna Tropia, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (18.02.2019)
Velké postavy středověké filosofie II

Kurs sestává ze dvou částí. Část 1 je vyučována v českém a část 2 v anglickém jazyce.

Část 1: Raný středověk a vrcholná scholastika
Doc. Václav Němec, Ph.D.

LS 2018/2019, úterý 15:50 - 17.25, nám. J. Palacha 2, m. P319

Tato část kursu je věnována několika významným představitelům západní raně středověké filosofie a vrcholné scholastiky (Jan Scotus Eriugena, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský). Cílem je především ukázat, jakým způsobem si myslitelé období středověku osvojovali, rozvíjeli a transformovali tradici antické filosofie a patristiky. Účastníci kursu se mohou nejenom seznámit s podstatnou částí témat, jež jsou obsahem zkoušky ze středověké filosofie, ale také získat vhled do některých důležitých problémových okruhů západní filosofie a povědomí o kontinuitě filosofických tradic napříč staletími. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů dotyčných autorů.


Part 2: The limits of human understanding

Anna Tropia
contact: anna.tropia@ff.cuni.cz
Office Hours: Wed. 13h-14h

Summer term 2019, Thurs. 9h-10-10h45, nam. Jana Palacha 2, second floor, Room P217

This course aims at providing students with a general introduction to the main themes of medieval philosophy between the second half of the 13th and the end of the 14th century. We will start off with the study of some questions from Henry of Ghent’s Summa ordinaria, which investigate the status of human cognition and, most particularly, its relation towards divine illumination. Henry’s position, which is a blend of Augustinianism and Aristotelianism, to make use of labels, will be attacked by many: for instance, by Peter John Olivi and John Duns Scotus. We will move on partially analyzing Olivi’s criticisms and focus on Scotus’: for the main innovation he introduces in the history of philosophical thought – the most famous thesis concerning univocity of being, which is strictly connected to the foundation of human natural science – can be read in contrast to Henry of Ghent.


1. Module. Henry of Ghent, texts from the Summa Ordinaria: a 13th century reflection upon the relation between philosophy and theology. The possibility of human cognition. (1-3 courses)
2. Module. Some Reactions. Peter John Olivi, texts from the Quaestiones in II Sententiarum. John Duns Scotus. Texts from the Ordinatio and the Reportata Parisiensia. (4-5)
3. Module. John Duns Scotus: innovations and rupture with the exemplarism. §1 Universals and science; §2 the nature of God (6-8)
4. Module. William of Ockham: the 14th century. §1 Thinking of language; §2 universals and theory of supposition (9-11/2)
5. Module. Nicholas of Cusa
6. Module. The tree viae
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (09.02.2019)

Část 1: Raný středověk a vrcholná scholastika (Václav Němec)

Eriugena

A. H. Armstrong (vyd.), Filosofie pozdní antiky, Praha 2002, str. 584-602.

L. Karfíková, „Jan Eriugena. Svět jako božské zjevení“, in: Křesťanství a filosofie (postavy latinské tradice), str. 42-78.

L. Karfíková, „Dvojí zjevení božského světla. Stvoření a Písmo v teologii Jana Eriugeny“, in: Jan Scotus Eriugena, Homilie a komentář k Janovu evangeliu, Praha 2005, str. 83-141.  

T. Kobusch (vyd.), Philosophen des Mittelalters, Darmstadt 2000, str. 13-26.

Anselm z Canterbury

Anselm z Canterbury, Proslogion, Fides quaerens intellectum, úvodní studie a překlad L. Karfíková, Praha 1990.

H. Kohlenberger, „Anselm z Canterbury. Pozvání do západní tradice“, in: Křesťanství a filosofie (postavy latinské tradice), str. 79-90.

T. Kobusch (vyd.), Philosophen des Mittelalters, Darmstadt 2000, str. 42-53.

Tomáš Akvinský

W. Kluxen, „Tomáš Akvinský. Jsoucno a jeho principy“, in: Křesťanství a filosofie (postavy latinské tradice), str. 91-127.

F. Copleston, Dějiny filosofie II: Od Augustina ke Scotovi, Olomouc 2016, str. 426-489.

J. F. Wippel, The metaphysical thought of Thomas Aquinas: from finite being to uncreated being, Washington, D. C. 2000.

S. Sousedík, Jsoucno a bytí, Praha 1992.

 

Part 2: The limits of human understanding (Anna Tropia)

Texts

Henry of Ghent, Summa of Ordinary Questions. Article One: on the Possibility of Knowing. Tr. by R. Teske, South Bend 2008 (moodle)

John Duns Scotus, (excerpta from) On Being and Cognition. Ordinatio 1.3. Ed. and Tr. by J. van der Bercken. Fordham 2016 (moodle)

William of Ockham, (excerpta from) Summa logicae and Ordinatio. The reference edition is the one published by the Franciscan Institute, directed by G. Gàl (= Guillelmi de Ockham Opera philosophica et theologica ad fidem codicum manuscriptorum edita cura Instituti Franciscani St. Bonaventurae, ed. G. Gàl, St. Bonaventure, NY, 1967-1988), but we are going to consult also the most recent English translations. Such as:

William of Ockham, Summa Logicae. I. Theory of Terms. Tr. by M. J. Loux, Notre-Dame 1974

or texts tr. from the anthology by R. Bosley, Basic Issues in medieval philosophy, Toronto 2006 (for Scotus and Ockham - moodle)

 

 

 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. (08.02.2019)

Požadavky k zápočtu:

Písemná práce v rozsahu 8 - 12 normostran na téma předem konzultované s vyučujícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK