PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Esence, zákony a věda mezi Descartem a Leibnizem - AFS100719
Anglický název: Essence, laws, and science between Descartes and Leibniz
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (27.09.2018)
Téma esence - toho, co musí entitě nutně náležet, má-li být tím, čím je - představuje nejpozději od Aristotela místo, v němž se v tradici západního myšlení často sbíhají či protínají ontologické a epistemologické projekty, a bezpochyby to platí pro novověké myšlení mezi Descartem a Leibnizem. Cílem kursu je představit myšlení o esencích u Descarta, Spinozy, Locka a Leibnize, ukázat provázanost příslušných stanovisek s ontologickými pozicemi uvedených filosofů a sledovat, jak se takto určené pozice promítají do postojů ohledně povahy a vyhlídek projektu vědecké artikulace reality, se zvláštním důrazem na roli instituce přírodních zákonů.

Kurs sestává z problémově laděných přednášek a seminární četby vybraných primárních textů v návaznosti na obsah přednášek. Podmínkou k udělení zápočtu je solidní docházka a buď přednesený referát v rámci semináře, anebo vypracovaná kratší seminární práce na téma vážící se k obsahu kursu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (27.09.2018)

- solidní docházka (max. 3 absence na přednášce a max. 3 absence na semináři)

- buď přednesený referát v semináři, anebo kratší seminární práce (6-10 NS)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK