PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Tomáš Akvinský: O jednotě intelektu proti averroistům - AFS100718
Anglický název: Thomas Aquinas: On the unity of intellect against the Averroists
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Robert Roreitner
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (15.09.2018)
V semináři budeme číst v latinském originále klíčové pasáže Tomášova pozdního spisu “O jednotě intelektu proti averroistům”, které nás zavedou přímo do srdce jedné z nejdůležitějších filosofických kontroverzí vrcholného středověku. Jejím dějištěm je Paříž šedesátých a sedmdesátých let třináctého století a jejím nejviditelnějším projevem dvojí vlna (1270, 1277) veřejného odsouzení – a zákazu pod hrozbou exkomunikace – jistých filosofických pozic, mezi nimiž na čelných místech figurují teze o lidském intelektu: o tom, že intelekt je pouze jeden pro všechny lidi, a o tom, že tím, kdo v pravém slova smyslu myslí, není nikdy jednotlivý člověk, ale transcendentní intelekt (jakési nadosobní “Já”). Toto učení, které má původ v Averroově "Dlouhém komentáři k Aristotelově spisu O duši" (asi 1185) se šířilo mezi pařížskými intelektuály (mistry a studenty svobodných umění) a Tomáš byl – vpředvečer prvního odsouzení – povolán, aby ukázal jeho pomýlenost nejen jako interpretace Aristotela, ale především jako filosofické doktríny. Jeho spis “O jednotě intelektu” je klíčovým příspěvkem k diskusi, kterou vřelo 13. století a která v mnohém předznačuje budoucí rozvoj filosofie subjektu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (15.09.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná domácí příprava a účast na seminářích osvědčující schopnost samostatně číst a překládat latinský text. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (15.09.2018)

Sancti Thomae de Aquino Opera Omnia, iussu Leonis XIII P.M. edita, tom. XVIII, Roma 1976

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK