PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Wittgenstein - AFS100717
Anglický název: Wittgenstein
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6384
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Korekvizity : AFS100009
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Harries - Infinity-and-Perspective chap. 4, 5.pdf kapitoly 4 a 5 z Harriesovy knihy Infinity and Perspective doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (23.09.2018)
Cílem kurzu je úvod do analytického myšlení prostřednictvím Wittgensteinova díla. Rámcově se v něm soustředíme na dvě metafory, které jsou spojeny s jeho analýzou jazyka, a to: obraz a hru. Ty odpovídají rané, resp. pozdní Wittgensteinově tvorbě a jejím nejvýznamnějším dílům, Tractatu, resp. Filosofickým zkoumáním. Jejich prostřednictvím podáme jednak celkový obraz Wittgensteinovy filosofie, tak její vztah k filosofii tradiční a filosofii současné.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (23.09.2018)

V případě, že je kurz zapsán jako Analytická filosofie I, je podmínkou atestu získání alespoň 100 bodů udělovaných za průběžné aktivity a pohovor. K pohovoru mohou jí t ti, kdo dosáhli alespoň 60 bodů z průběžných aktivit. K nim patří

1)      aktivní účast na semináři,

2)      průběžné plnění kontrolních úkolů z hodiny na hodinu (až 20 bodů, ty jsou udělovány až kolektivně za všechny úkoly),

3)      referát (až 30 bodů),

4)      ca 2 eseje za semestr (za jeden až 20 bodů).

Podmínkou udělení atestu je rovněž pravidelná účast na přednášce i semináři, maximální počet absencí je 3. Očekává se, že se student připravuje z hodiny na hodinu a na seminář má prostudovaný zadaný text. V případě nedostatečné přípravy je mu počítána neúčast.

V případě, že je kurz zapisován jako volitelný, se student nemusí účastnit cvičení a nevztahuje se na něj tudíž bodový systém. K atestu je zapotřebí, aby při pohovoru ovládal látku probranou na přednášce. Podmínkou udělení atestu je rovněž aktivní účast na přednášce, maximální počet absencí je 3.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (23.09.2018)

Kenny, A., Wittgenstein, Blackwell, Oxford 2006

Kenny, A., Wittgenstein Reader, Blackwell, Oxford 1994.

Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus.

Wittgenstein, L., Philosophical Investigations, I (paragrafovaná) část.

Wittgenstein, L. On Certainty.

Wittgenstein, L., Lecture On Ethics.

Kolman, V., O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat, Filosofia, Praha 2017.

Kolman, V., Master, Slave and Wittgenstein. The Dialectic of Rule-Following. Vyjde.

Kolman, V., Wittgenstein and Die Meistersinger. The Aesthetic Road to a Sceptical Solution of Sceptical Paradox. Manuskript.           

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK