PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do (současné) etiky - AFS100716
Anglický název: Introduction to (contemporary) ethics
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D.
Vyučující: Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D.
Korekvizity : AFS100188
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Přednáška 11 Foot Virtues and Vices.pdf Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D.
stáhnout Přednáška 13 The shallow and the deep, long-range ecology movement.pdf Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D.
stáhnout Přednáška 7.1. Expectations and Obligations .pdf Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D. (29.10.2018)
Úvod do (současné) etiky a politické filosofie

!!! Seminář (15:50-17:25) se první týden nekoná. Začíná 7.10. Přednáška (10:50-12:25) začíná 1.10. !!!

Všeobecné poznámky

Kurz "Úvod do současné etiky a politické filosofie" je koncipován jako dva na sobě nezávislé moduly, "Přednáška" a "Seminář". Přednášky jsou obecnější a jejich ambicí je vybudovat povědomí o možných teoretických přístupech k etice (zimní semestr) a politice (letní semestr) ve 21. století. Seminář je zaměřen na konkrétnější témata, které zevrubněji projednává. Kurz tedy postupuje systematicky, ne historicky. V zimním semestru 2018/19 bude tématem semináře hodnotový pluralismus, v letním semestru distributivní spravedlnost.

Schéma semináře: Studentská prezentace na 25-30 minut a následná moderovaná diskuze.
Schéma přednášky: Krátké výklady průběžně doplňované diskusí

Podmínkou k získání zápočtu je 1) pravidelná aktivní docházka na přednášku a seminář v daném semestru, (2) čtení zadané literatury, (3) prezentace na semináři nebo krátká písemná práce (2000 slov).
Podmínkou pro absolvování zkoušky je (1) absolvování semináře, (2) vypracování seminární práce (4000 slov).


Plán na zimní semestr 2018/19:

PŘEDNÁŠKA
Týden I: Intro
Představení kurzu, sylabus, základní teze, co a jak číst, jak se na hodiny připravovat, jaká má vypadat prezentace na semináři

Týden II: Na co je nám morálka?
Literatura: Platón, druhá kniha Ústavy
Problémy motivace, povahy lidského jednání. Cílem je zrekonstruovat Platónův argument a definovat oblast morálky

Týden III: Utilitarismus
Literatura: John Stuart Mill: Utilitarianism, kapitola 2 (What Utilitarianism Is)
Základní kostra utilitaristické teorie

Týden IV: Utilitarismus II
Literatura: Peter Singer: Famine, Affluence and Morality
Utilitarismus v praxi – chudí, zvířata, atd. Utilitarismus jako jednoduchý princip pomoci

Týden V: Odpovědi na utilitarismus: Williams a integrita
Literatura: Utilitarianism: For and Against, části 3-5 (s. 93-118)
Doplněná o další slavné kritiky utilitarismu (Rawls, etc.).

Týden VI: Kant I
Literatura: Základy, první část
Podrobnější čtení s důrazem na základní charakteristiky Kantova systému

Týden VII: Kant II
Literatura: Základy, druhá část

Týden VIII: Současní kantiáni I
Literatura: Barbara Herman: On the Value of Acting from the Motive of Duty
Kantova moderní reinterpretace (+ co to znamená někoho reinterpretovat), kritiky kantovské morálky (Williamsova „one thought too many“ úvaha)

Týden IX: Současní kantiáni II
Literatura: Thomas Scanlon: Contractualism and Utilitarianism
Představení základní kostry „kontraktualistických“ etických systémů a etiky „druhé osoby“

Týden X: Etika ctností I
Literatura: Elisabeth Anscombe: Modern Moral Philosophy
Kritika současné morální filosofie z aristotelských pozic

Týden XI: Etika ctností II
Literatura: Julia Annas: Intelligent Virtue, kap. 2
Definice ctnosti, dispozice, charakteru

Týden XII: Praktické téma dle návrhu studentůSEMINÁŘ

Týden I: N/A
Seminář se nekoná. Základné ideje budou probrány na první přednášce.

Týden II: Isaiah Berlin: Problémy utopického myšlení
Referát: Marína Krapchatová, Yakiv Uchytel
Literatura: Isaiah Berlin: The Pursuit of an Ideal (In: The Crooked Timber of Humanity, s. 1-20)

Týden III: Ronald Dworkin: Jednota hodnot
Referát: Martin Jech
Literatura: Ronald Dworkin: Do Liberal Values Conflict? (In: The Legacy of Isaiah Berlin, s. 73-90)

Týden IV: Bernard Williams: Morální šťastlivci
Referát: Kateřina Děkanovská
Literatura: Bernard Williams: Moral Luck (Cambridge: Cambridge University Press 1981, s. 20-40)

Týden V: Thomas Hurka: Odpověď Williamsovi
Referát: Tereza Šandorová
Literatura: Thomas Hurka: Monism, Pluralism, and Rational Regret (Ethics, Vol. 106, No. 3, 1996)

Týden VI: Ruth Chang: Těžká rozhodnutí
Referát: Klára Frýdová
Literatura: Ruth Chang: Hard Choices (APA Journal of Philosophy 92, 2017)

Týden VII: Thomas Nagel: Roztříštění hodnot
Referát: Jiří Melzmuf, Tereza Martinovská
Literatura: Thomas Nagel: Fragmentation of Value (in: Mortal Questions, s. 129-141)

Týden VIII: Lidská práva a relativismus
Referát: Tomáš Koref
Literatura: Bernard Williams: Human Rights and Relativism (In: In the Beginning There Was Deed, p. 62-74)

Týden IX: Pluralismus a tolerance
Referát: Petr Klíma
Literatura: Joseph Raz: Autonomy, Toleration and the Harm Principle (in: Justifying Toleraton: Conceptual and Historical Perspectives, S. Mendus (ed.), p. 155-175)

Týden X: Náboženství v pluralitní společnosti
Referát: Johana Malecharová
Literatura: Henry Hardy: Taking Pluralism Seriously (in: The One and the Many, G. Crowder, H. Hardy (eds.) p. 279-292)

Týden XI: Multikulturalismus a feminismus
Referát: Martina Švancarová
Literatura: Susan Moller Okin: Feminism and Multiculturalism: Some Tensions
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK