PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zlatá šedesátá ve filosofii i jinde - AFS100715
Anglický název: Golden Sixties in Philosophy and Elsewhere
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6562
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Vyučující: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Korekvizity : AFS100010
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (05.10.2018)
Šedesátá léta minulého století je možné chápat za počátek naší současnosti, a to nejen ve filosofii. Kurz bude
zaměřen na širší kontext této doby a soustředí se na to, co je i dnes podstatné jak ve filosofii, tak v umění či vědě.
Půjde tedy rovněž o hledání společné půdy myšlení v umělecké praxi a ve filosofii a rovněž o problém výrazu
neboli „žánru“ filosofické rozpravy. Blíže se zaměří na díla autorů jako T.W. Adorno, M. Foucault, J. Derrida, na
happening či pop-art, romány T. Pynchona a další. Ústředním tématem: jiné modely řádu.

Seminář se bude věnovat četbě Adornova eseje „Esej jako forma“.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK