PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zkušenost a poznání: Locke, Berkeley, Hume - AFS100713
Anglický název: Experience and Knowledge: Locke, Berkeley, Hume
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6566
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. James Hill, Ph.D. (21.09.2018)
Zkušenost či empirie je pro empiriky jediným skutečným zdrojem poznání. V našem kurzu prozkoumáme, jak podle tří anglofonních autorů raného novověku: Johna Locka, George Berkeleyho a Davida Huma, nabýváme poznání vnějšího a vnitřního světa, morálky, matematiky a v některých případech Boha, na základě našich zkušeností. V průběhu kurzu uvidíme, že podle výše zmíněných filosofů, je naše poznání značně omezené, a že ne každý je v konečném důsledku empirikem v přísném slova smyslu.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. James Hill, Ph.D. (21.09.2018)

Požadavky:

Solidní docházka na přednášky a semináře (jenom 3 nepřítomnosti jsou příjatelné); referát v rámci semináře, který pak student rozpracuje jako kratší seminární práci (4+ normostrany).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK