PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Newton - Scholium Generale a 23. kvestie k Optice - AFS100708
Anglický název: Newton - General Scholium and Query 23
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (08.02.2018)
Jakkoli po uveřejnění Newtonovy fyzikální teorie v "Matematických principech přírodní filosofie" (1687) a teorie světla v "Optice" (1704) málokdo pochyboval o tom, že se jedná o průlomovou událost, stala se Newtonova pozice terčem mnohostranné ostré kritiky mnoha myslitelů v čele s Leibnizem. Newton na některé aspekty této kritiky reagoval mj. v dodatcích k dalším vydáním uvedených spisů. Právě nejdůležitější z těchto dodatků, v nichž Newton vyjasňuje theologické, ontologické a metodologické přesahy své pozice, budou předmětem četby v kursu. Přestože je tedy hlavním cílem kursu kultivace schopnosti uplatnit elementární znalosti latiny při četbě filosofických textů, budou mít účastníci kromě vylepšení jazykových dovedností příležitost seznámit se s Newtonovými pozicemi v uvedených zásadních oblastech.
Seminář bude mít formu četby textu v originálním latinském znění s důrazem na jazykovou stránku, ovšem s příležitostnými obsahovými komentáři. Texty k četbě budou předem k dispozici na moodle a v tištěné podobě na první hodině kursu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (08.02.2018)

- solidní docházka (nejvýše tři absence)

- průběžná domácí příprava překladu určených pasáží

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK