PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matérie a mysl mezi Descartem a Lockem - AFS100707
Anglický název: Matter and Mind between Descartes and Locke
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (08.02.2018)
Descartův tzv. substanciální dualismus, prezentovaný v náznacích v Meditacích o první filosofii (1641) a explicitně v Principech filosofie (1644), který představuje radikální a propracovanou alternativu k aristotelské ontologii, představuje zásadní průlom v dějinách západní filosofie. Problematika vztahu mezi stvořenými myslemi a materiálním světem se pak v takto změněném rámci stává jedním z ústředních témat ontologických úvah prakticky všech nejvýznamnějších filosofů druhé poloviny 17. století (Spinoza, Malebranche, Leibniz, Locke). Cílem kursu je seznámit účastníky se systematickou povahou uvedené problematiky a se specifickými způsoby kladení a traktování příslušných podstatných otázek u uvedených autorů. Ve výsledku by účastníci kursu měli mít příležitost zjednat si dostatečné porozumění a dovednosti pro samostané studium a promýšlení ústředních textů novověké filosofie mezi Descartem a Lockem.
Kurs bude mít podobu problémově laděných přednášek a seminární četby, která bude úzce navazovat na témata probíraná v přednáškách.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (08.02.2018)

- solidní docházka (v součtu nejvýše pět absencí na přednáškách a seminářích)

- průběžná příprava předepsaných pasáží k seminární četbě

- jeden referát předepsané pasáže v rámci semináře, anebo kratší seminární práce (6-10 ns) na téma vztahující se k látce kursu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK