PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Frege od A do Z II - AFS100705
Anglický název: Frege from A to Z II
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5434
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D.
Korekvizity : AFS100009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (08.02.2018)
Kurz volně navazuje na předmět Frege od A do Z, není však předpokládáno jeho absolvování. Zaměříme se především na Fregova vrcholná díla Základy aritmetiky a Základní zákony aritmetiky a budeme studovat Fregovy klasické texty jako je Funkce a pojem, O pojmu a předmětu a Recenze Husserlovy Filosofie aritmetiky. Budeme přitom sledovat, jakým způsobem Frege ve své filosofii matematiky reaguje na Kanta a jak pracuje s Kantovým rozlišením mezi analytickými a syntetickými soudy. Budeme se zabývat tím, jak se ve Fregově díle zrodila moderní logika a analytická filosofie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (27.02.2018)

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je pravidelná účast na semináři a přednáškách (maximálně tři absence na semináři a maximálně tři absence na přednáškách).

V kurzu lze získat body za následující aktivity (uvádím vždy maximální počet bodů, jaký lze za danou aktivitu získat):

 

1.       referát                             30 bodů

2.       domácí úkoly                    30 bodů

3.       shrnutí                             20 bodů

4.       aktivita v hodině               20 bodů

5.       závěrečný pohovor            40 bodů

 

Maximálně lze tedy získat 140 bodů. K získání zápočtu je potřeba dosáhnout alespoň 100 bodů. (To znamená, že závěrečného pohovoru se mohou zúčastnit pouze ti, kteří získali alespoň 60 bodů z ostatních aktivit.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. (08.02.2018)

Základní literatura:

Geach, P., Black, M. (eds.) Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege, Basil Blackwell 1960.
Frege, G., The Foundations of Arithmetic, Harper & Bros. 1960.
Kolman, V., Logika Gottloba Frega, Filosofia 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK