PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Nitro a vnějšek - AFS100704
Anglický název: Inner and Outer
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5863
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (26.01.2018)
Poznáme člověka „po ovoci“? Nachází nitro svůj pravý výraz teprve v promluvě a činu, nebo je jazyk a vnějšek spíše prostorem odcizení našich nejvlastnějších možností? Je nitro samým jádrem naší osobnosti, nebo spíše iluzí, která je charakteristická pro jednu etapu západní metafyziky? Při hledání odpovědi na tyto otázky jednak poodhalíme zdroje, z nichž pojetí sebe sama jako nitra skrytého vnějšímu pohledu vzchází, jednak se zaměříme na kritiku, jíž ostré oddělení nitra a vnějšku podrobil nejprve Hegel a poté další myslitelé různých filosofických směrů 20. století.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (26.01.2018)

Adorno, T., Horkheimer, M. Dialektika osvícenství, Praha: Oikúmené 2009.

Butler, J., The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford: SUP 1997.

Butler, J. „Svědomí z nás všech činí subjekty“, Filosofický časopis, Roč. 61, č. 2 (2013), str. 237-256.

Foucault, M. Dějiny sexuality II. Užívání slastí, Praha: Herrmann a synové 2003.

Foucault, M. Dějiny sexuality III. Péče o sebe, Praha: Herrmann a synové 2003.

Hegel, G. W. F., Fenomenologie ducha, Praha: Akademia 1960

Heidegger, M. Bytí a čas, Praha, Oikúmené 2002.

Kierkegaard, S.  Nemoc k smrti, in: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti, Praha: Svoboda-Libertas 1993.

Marx, K., Odcizená práce, in: Odcizení a emancipace člověka, Praha, MF 1967, str. 79-90.

Merleau-Ponty, M.  Fenomenologie vnímání, Praha: Oikúmené 2013

Patočka, J. Nepředmětné a zpředmětnělé nitro, rkp. AJP 3000/106 = VIII 58 Strahov, § 1.

Ricœur, P. O sobě samém jako o jiném, Praha: Oikúmené 2016, (5. studie „Osobní a narativní identita“) str. 128-155.

Schiller, F. „O půvabu a důstojnosti“, in: Výbor z filosofických spisů. Praha: Svoboda – Libertas 1992, str. 73-128.

L. Wittgenstein:  Filosofická zkoumání, Praha: Filosofia 1993. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (26.01.2018)

Podmínkou získání atestu je: 

a) pravidelná a aktivní účast na přednáškách a seminářích (studenti se připravují z hodiny na hodinu, tj. čtou texty).

b) krátký test I, zadaný v polovině listopadu a odevzdaný do 30. dubna: studenti odpoví v rozsahu 6-8 normostran na 3 otázky, které dostanou koncem března. Otázky budou vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.

c) třetí povinnost je možné plnit dvěma způsoby.

První možnost: referát textu v rámci seminární četby. Handout k referátu je třeba zaslat s týdenním předstihem, tj. nejpozději do předcházející středy, v případě nejasností konzultovat během konzultací O. Švece (pondělí 15.00–16.00, místnost 220) nebo T. Matějčkové (čtvrtek 16.00–17.00, místnost 221).

NEBO

Druhá možnost: absolvování krátkého testu II, který je obdobou testu I a který musí být odevzdán do 20. května 2018.

 

Zápočet za ZS bude udělen na základě splnění všech tří podmínek nejpozději ke 20. května 2018.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. (31.01.2018)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5863

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK