PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hobbes, Locke, Rousseau. Tři pojetí politického společenství - AFS100699
Anglický název: Hobbes, Locke, Rousseau. Three Concepts of Political Community
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5433
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRHILL (01.10.2017)
Hobbes, Locke, Rousseau. Tři pojetí politického společenství

Plán semestru:
1. Úvod
2. Hobbes o člověku a o přirozeném stavu
3. Hobbes o zrození státu
4. Hobbes o osobě a moci suveréna
5. Hobbes o náboženství a o církevní moci
6. Locke o přirozeném stavu a o přirozeném zákonu
7. Locke o pojetí osoby a o osobním vlastnictví
8. Locke o zrození státu a rozdělení státní moci
9. Rousseau o prvních společenstvích a zrození státu
10. Rousseau o společenské smlouvě a o suverenitě obecné vůle
11. Rousseau o roli náboženství v rámci státu.
12. Závěr

Anotace
Hobbes, Locke a Rousseau jsou všichni zastánci společenské smlouvy jako základu pro vznik politického společenství. Mají nicméně velice odlišná pojetí tohoto politického společenství samého. Cílem kursu je především pochopit tyto různé koncepce suverenity, legitimní politické moci a vztahu mezi svobodou a zákonem v hlavních spisech našich tří autorů.

Literatura
Poslední úprava: UFRHILL (16.09.2017)

Primární texty:

Thomas Hobbes, Leviathan aneb látka, forma a moc státu církevního a politického (přeložil Karel

Berka, s J. Chotašem, Z. Masopustem a M. Barabasovou), Oikoymenh, 2009

John Locke, Druhé pojednání o vládě (přeložil Josef Král), Svoboda, Praha, 1992

John Locke, Dopis o toleranci (přeložil Petr Horák), Atlantis, 2000

Jean-Jacques Rousseau, O společenské smlouvě, (přeložila Jarmila Veselá), 1949

 

Výběr sekundárních textů:

Ashcraft, Richard. ‘Locke‘s Political Philosophy’, in Vere Chappell (ed), The Cambridge

Companion to Locke, CUP, 1994: ss. 226-251

Dunn, John. The Political Thought of John Locke: An Historical Account of the Argument of

the Two Treatises of Government, Cambridge, 1969

Martinich, A.P. A Hobbes Dictionary, Blackwell, 1995: např. ‘Commonwealth’, ‘Covenant’, ‘Sovereign’ atd

Pettit, Philip. Made with Words: Hobbes on Language, Mind, and Politics, Princeton, 2008

Skinner, Quentin. Hobbes and Republican Liberty, Cambridge University Press, 2008

Savonius-Wroth et al (eds), The Continuum Companion to Locke, Continuum, 2010: např.

 kapitoly ‘Natural law’, ‘Property’, ‘Resistance and revolution’, ‘State of nature’, ‘Toleration’, ‘Two Treatises of Government’ atd

Sobotka, Milan. Od Rozpravy o původu nerovnosti ke Společenské smlouvě. Karolinum, 2015

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: UFRHILL (16.09.2017)

Požadavky: Solidní docházka na přednášky a semináře (jenom 3 nepřítomnosti jsou příjatelné); referát v rámci semináře, který pak student rozpracuje jako kratší seminární práci (4+ normostrany).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK