PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Origenes, De principiis: latinská četba - AFS100694
Anglický název: Origenes, De principiis
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5365
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Vyučující: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (19.09.2017)

Origenes o duši a světě
Lenka Karfíková
ZS 2017/18 čtvrtek 17,30-19,00
(FF, Nám. J. Palacha, 2. patro, místnost 218)

Latinská četba Origenova pojednání Peri archón v Rufinově překladu (řecký originál prvních dvou knih se nedochoval), se zaměřením na pojetí duše a světa. Origenes předpokládal rozrůznění rozumných bytostí na základě jejich svobody, svět je místem jejich výcviku k návratu do původní jednoty. Kurs předpokládá znalost latiny, studenti ÚFaR si jej mohou zapsat jako latinskou četbu nebo jako výběrový kurs; studenti ETF si jej mohou zapsat jako proseminář z filosofie nebo jako výběrový kurs.

Atest:
Zápočet z latinské četby lze získat na základě překladu a interpretace textu v semináři. Zápočet z prosemináře lze získat na základě písemné práce v rozsahu cca 7 stran. Zápočet z výběrového kursu lze získat na základě překladu a interpretace textu v semináři nebo písemné práce v rozsahu cca 7 stran.


Edice:
• Origenes, De principiis, I (libri I-II), vyd. H. Crouzel – M. Simonetti (edice řeckých zlomků a Rufinova latinského překladu s úvodem, komentářem a francouzským překladem), Traité des principes, Sources Chrétiennes (= SC) 252, Paris 1978.
• Origenes, Commentaria in Canticum, I, vyd. L. Brésard, H. Crouzel, M. Borret, SC 375, Paris 1991.

Pasáže čtené v semináři:
1. Původ individuální duše: De princ. I, Praefatio 5 (SC 252, 84); Comm. Cant. II,5,22-23 (SC 375, 366-368)
2. Stvoření a rozrůznění rozumných bytostí: De princ. II,9,1-2 (SC 252, 352-356); De princ. II,9,6-7 (SC 252, 364-366.370)
3. Pád duše ochladlice: De princ. II,8,3 (SC 252, 344-346); De princ. I,3,8 – I,4,1 (SC 252, 164-166); De princ. I,8,4 (SC 252, 232)
4. Svět zahrnuje rozrůzněné rozumné bytosti, je proniknut božskou prozřetelností: De princ. II,1,1-3 (SC 252, 234-238)
5. Hvězdy jsou také rozumné bytosti: De princ. I,7,3-4 (SC 252, 212-216)
6. Duše zvířat: De princ. II,8,1 (SC 252, 336-338)
7. Mysl neroste místně, není tělesná: De princ. I,1,6-7 (SC 252, 102-106)
8. Je stvoření věčné?: De princ. I,4,4-5 (SC 252, 170-172)


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (19.09.2017)

Literatura:

 • Benjamins, H. S., Eingeordnete Freiheit. Freiheit und Vorsehung bei Origenes, Leiden 1994.
 • Crouzel, H. – Simonetti, M., Introduction, in: Origène, Traité des principes, I, SC 252, Paris 1978, str. 9-58.
 • Crouzel, H. – Simonetti, M., Commentaire et fragments (livres I et II), in: Origène, Traité des principes, II, SC 253, Paris 1978.
 • Crouzel, H., Origène, Paris – Namur 1985.
 • Crouzel, H., Origène et Plotin. Comparaisons doctrinales, Paris 1992.
 • Edwards, M. J., Origen Against Plato, Aldershot 2002.
 • Harl, M., La préexistence des âmes dans l’œuvre d’Origène, in: L. Lies (vyd.), Origeniana Quarta, Innsbruck – Wien 1987, str. 238-258 (přetisk in: M. Harl, Le déchiffrement du sens. Études sur l’herméneutique chrétienne d’Origène à Grégoire de Nysse, Paris 1993, str. 247-268).
 • Harl, M., Recherches sur l’origénisme d’Origène: la satiété (κόρος) de la contemplation comme motif de la chute des âmes, in: StPatr 8, 1966, str. 373-405 (přetisk in: táž, Le déchiffrement du sens. Études sur l’herméneutique chrétienne d’Origène à Grégoire de Nysse, Paris 1993, str. 191-223).
 • Harnack, A., Geschichte der altchristlichen Literatur, I/1, Leipzig 19582.
 • Heimann, P., Erwähltes Schicksal. Präexistenz der Seele und christlicher Glaube im Denkmodell des Origenes, Tübingen 1988.
 • Karpp, H., Probleme altchristlicher Anthropologie. Biblische Anthropologie und philosophische Psychologie bei den Kirchenvätern des dritten Jahrhunderts, Gütersloh 1950.
 • Kobusch, Th., Die philosophische Bedeutung des Kirchenvaters Origenes. Zur christlichen Kritik an der Einseitigkeit der griechischen Wesensphilosophie, in: Theologische Quartalschrift, 165, 1985, str. 94-105.
 • Koch, H., Pronoia und Paideusis. Studien über Origenes und sein Verhältnis zum Platonismus, Berlin und Leipzig 1932.
 • Rist, J. M., The Greek and Latin Texts of the Discussion on Free Will in De principiis, Book III, in: H. Crouzel et alii (vyd.), Origeniana. Premier colloque international des études origéniennes (Montserrat, 18-21 septembre 1973), Bari 1975, str. 97-111.
 • Sfameni Gasparro, G., Aspetti della controversia origeniana: Le traduzioni latine del Peri Archon, in: Augustinianum, 26, 1986, str. 191-205.
 • Strutwolf, W., Gnosis als System. Zur Rezeption der valentinianischen Gnosis bei Origenes, Göttingen 1993.
 • Theiler, W., Die Seele als Mitte bei Augustin und Origenes, in: týž, Untersuchungen zur antiken Literatur, Berlin 1970, str. 554-563.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK