PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mysl a osoba v novověkém empirismu - AFS100686
Anglický název: Mind and Person in Early-Modern Empiricism
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5220
Garant: doc. James Hill, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UFRHILL (27.02.2017)

John Locke zavedl otázku osobní identity do filosofické teorie v druhém vydání svého Eseje o lidském rozumu.
V pojednání o této otázce Locke vychází ze svého skeptického postoje vůči podstatě mysli či duše a hledá jinou
bázi pro kontinuitu lidské bytosti než nabízí duševní substance. V našem kursu budeme věnovat pozornost
pojmu osoby v myšlení Locka i dalších autorů raného novověku včetně Berkeleyho a Huma i Leibnize a Reida.
Prozkoumáme nosnost různých koncepcí kontinuity lidských bytostí a jejich dusledky pro pojetí etické odpovědnosti,
politických práv a tělesnosti i pro možnosti posmrtného života a pre-existence.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UFRHILL (27.02.2017)

Požadavky k zápočtu jsou:

(i) účast v kursu během semestru (student nesmí být nepřítomen více než třikrát);

(ii) referát, který student poté zpracuje jako krátký esej (4-6 normostran). Vytištěnou verzi eseje by měl student odevzdat během letního zkouškového období.

Literatura
Poslední úprava: UFRHILL (27.02.2017)

Primární literatura 

René Descartes, Meditace o první filosofii, Meditace II a VI

Thomas Hobbes, Leviathan, kapitoly 16-18

Nicholas Malebranche, Recherche de la vérité,III.ii.7 a vysvětlení XI

John Locke, Esej o lidském rozumu, E.II.i, E.II.xxvii a E.IV.iii.6

George Berkeley Pojednání o principech lidského poznání

Gottfried Leibniz, Nové eseje o lidském rozumu, II.xxvii

David Hume, Pojednání o lidské přirozenosti, I.iv.6

Thomas Reid, Essays on the Intellectual Powers of Man, III, 6. 

 

Sekundární literatura 

Udo Thiel, The Early-Modern Subject: Self-Consciousness and Personal Identity from Descartes to Hume, OUP, 2011

Nicholas Jolley, Locke’s Touchy Subjects, OUP, 2015

Galen Strawson, Locke on Personal Identity: Consciousness and Concernment, Princeton University Press, 2011

Sylabus
Poslední úprava: UFRHILL (27.02.2017)

Mysl a osoba v novověkém empirismu

1. René Descartes: Duševní substance a substanciální jednota

2. Nicholas Malebranche: „Pro sebe sama nejsme nic jiného než stíny“

3. Thomas Hobbes: Přirozené a fiktivní osoby

4.  John Locke: Nepoznatelnost mysli

5.  John Locke: Identita u člověka a u jiných živočichů

6.  John Locke: Osobní identita 1: Definice, vědomí, paměť

7.  John Locke: Osobní identita 2: Otázka tělesnosti

8.  John Locke: Osobní identita 3: Etické a politické důsledky

9.  Gottfried Leibniz: Kritika Locka z hlediska nevědomých vjemů

10. George Berkeley: Sebeuvědomění a návrat k duševní substanci

11. David Hume: Fikce osobní identity

12. Thomas Reid: Obhajoba osobní identity z hlediska zdravého rozumu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK