PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Bůh a svět mezi Descartem a Leibnizem - AFS100683
Anglický název: God and World between Descartes and Leibniz
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=5259
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (14.09.2016)
Záměrem kursu je představit některá ústřední ontologická a (v menší míře) epistemologická témata u nejdůležitějších tzv. racionalistických myslitelů (Descartes, Spinoza, Leibniz), a to především prostřednictvím rozboru provázaného komplexu vztahů mezi Bohem a světem (produkování, udržování, zakládání, imitování atp.).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (03.02.2017)

K získání atestu (zápočtu) je zapotřebí (1) pravidelná účast (nejvýše tři absence) jak na přednáškách, tak na seminářích, a (2) buď (a) přednesený referát v rámci semináře, anebo (b) seminární práce o rozsahu 6-10 normostran na vyučujícím schválené téma vztahující se k obsahu kursu. Seminární práce musí být odevzdána nejpozději 7 kalendářních dnů před koncem zkouškového období za LS 2016/17.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (14.09.2016)

Kurs bude mít formu problémově laděných přednášek (čtvrtky) a seminární četby primárních textů v návaznosti na přednáškový výklad (pátky).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (14.09.2016)

Bez vstupních požadavků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK