PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čas v novější filosofii - četba - AFS100679
Anglický název: Time in 19th and 20th Century Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4795
Garant: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Korekvizity : AFS100678
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. (22.09.2016)

Sylabus: Čas v novější filosofii

Jakub Čapek

Anotace předmětu
Cílem přednášek je představit a na základě vybraných pasáží podrobněji promyslet několik významných filosofických pojednání o čase z konce 19. a zejm. první půle 20. století (H. Bergson, J. E. McTaggart, E. Husserl, M. Heidegger, I. Prigogine aj.).

Četba k přednášce bude věnována interpretaci textů různých filosofických tradic 19. a 20. století. Texty probírané v semináři jsou vybrány buď ze souboru primární literatury ke skeletové zkoušce z filosofie 19. a 20. století, nebo z okruhů k bakalářské zkoušce (třetí část zkoušky: „Současná filosofie“).

Materiály ke kurzu (primární a sekundární literatura, pokyny k psaní seminárních prací, požadavky na referát atd.) budou průběžně vyvěšovány v systému moodle:
https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4795

Podmínkou udělení zápočtu je:
a) pravidelná účast na přednáškách a seminářích (studenti se připravují z hodiny na hodinu, tj. čtou texty)
b) krátký test, zadaný v polovině listopadu a odevzdaný do konce listopadu: studenti odpoví v rozsahu 6-8 normostran na 3 otázky, které dostanou koncem listopadu. Otázky budou vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky.
c) jeden referát textu v rámci seminární četby. Handout k referátu je třeba zaslat s týdenním předstihem, tj. nejpozději do předcházející středy, v případě nejasností konzultovat během konzultací J. Čapka (čtvrtek 9h30-10h30, místnost 220).

Alternativou k referátu je vypracování seminární práce o rozsahu 7-10 normostran na některé z témat probíraných v rámci kurzu. Práce by měla odpovídat „požadavkům na seminární práci“ (dostupným v moodlu) a vycházet z některého z textů, které byly komentovány v průběhu seminářů. Práci je třeba odevzdat do 4. ledna 2015.

Zápočet za ZS bude udělen na základě splnění všech tří podmínek nejpozději k 4. lednu 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK