PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do filosofie jazyka - AFS100662
Anglický název: Introduction to Philosophy of Language
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.09.2015)

Úvod do filosofie jazyka
Kurs by měl studenta uvést do analyticé filosofie prostřednictvím jejích diskusí o jazyce. Přehledně představí
nejvlivnější koncepce základních témat bez předpokladu předchozí znalosti předmětu. Podle možností se opře o
české příručky a dostupnou primární literaturu a pokusí se nesledovat specifickou linii na úkor ostatních. Bude
postupovat systematicky po tématech, nikoli historicky. Zároveň by měl mít student možnost nahlédnout souvislost
rozvoje debat v oblasti se změnami celkového pojetí jazyka a specifiky jednotlivých filosofický projektů klasických
analytických filosofů. Četbu na semináři přizpůsobíme probíraným tématům a požadavkům studentů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.09.2015)

Doporučená základní literatura

Jaroslav Peregrin, Kapitoly z analytické filosofie, FILOSOFA, Praha 2005

Tomáš Marvan, Otázka významu, TOGGA, Praha 2010

Bob Hale, Crispin Wright, Blackwell Companion to Phillosophy of Language, Blackwell, Oxford 2009

Simon Blackburn, Spreading the Word, Clarendon Press, Oxford 1985

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (14.09.2015)

Zápočet na konci semestru se udílí na základě soustavné aktivní účasti na seminářích (referát + účast v diskusích). V odůvodněných případech lze po dohodě s vyučujícím menší aktivitu nahradit seminární prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK