PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dekonstrukce svědectví a evidence - AFS100648
Anglický název: Deconstruction of Evidence
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Mokrejšová (23.02.2015)
ANOTACE KURZU
Dekonstrukce svědectví
I.
Myšlení "krize" jako filosofický problém v historických i kulturních souvislostech. Znaky proměny či přechodu v Husserlově spisu o "krizi evropských věd". Traumatická časovost, Nachträglichkeit a problém identifikace. Od negativní dialektiky k nerealizovatelnému poslednímu horizontu "vykoupení" (Benjamin a Adorno). Etika namísto ontologie (Levinas a Derrida).
Autoři: Edmund Husserl, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Jacques Derrida, Emmanuel Levinas.

SEMINÁŘ
Allain Resnais, "Noc a mlha"
Paul Celan
Jacques Derrida, "Politika a poetika svědectví"

II.
Transformace filosofického diskursu jako odpovídání. Myšlení po holokaustu spíše než "postmoderna". Dialog Derrida-Levinas (dekonstrukce je spravedlnost). Proměna pojmů a objevení nových: écriture, différance, svědectví, asymetrický vztah k jinému, radikální interpretace "ideje v kantovském smyslu". Maurice Blanchot a jeho "fragmentární" psaní. Fenomén unikajícího v jeho unikání.
Autoři: Jacques Derrida, Emmanuel Levinas, Maurice Blnachot, Giorgio Agamben, Dori Laub, Shoshana Felman, J.-F. Lyotard.

SEMINÁŘ
Jacques Derrida, "Síla a násilí"
Emmanuel Levinas: vybrané texty
Maurice Blanchot: vybrané texty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK